Søk

NES blir tatt opp i klyngeprogrammet

Oppdatert: 3. des. 2018


Norwegian Energy Solutions er blant ti nye næringsklynger som blir tatt opp i Siva, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge sitt klyngeprogram, Norwegian Innovation Clusters.


Det var næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) som offentliggjorde navnene på de nye klyngene. Han er klar på at klyngene er viktige for utviklingen av næringslivet i Norge.


TILDELING: De nye klyngene ble offentliggjort av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på Gamle Museet i Oslo. (Foto: Tom Hansen/Innovasjon Norge)

– Jeg vil gratulere de nye klyngene! Vi vet at bedrifter som er med i klynger jobber mer på tvers, har høyere sysselsetting, økte salgsinntekter og har større verdiskaping enn bedrifter som ikke er med i klynger. De er med på å skape og trygge arbeidsplasser i hele landet, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under tildelingen.


– Vi må være ett skritt foran konkurrentene våre. Næringsklyngene bidrar til samarbeid, utveksling av kunnskap og innovasjon. De styrker den regionale utviklingen, og legger grunnlag for etablering av nye arbeidsplasser og bedrifter. Vi har derfor store forventninger til klyngene som er tatt opp i programmet, kommenterte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.


AKSEPTERT: Gratulasjonsfoto med Hans Kristian Torske fra Innovasjon Norge Rogaland, Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva, Tor Arnesen, styreleder i NES og Norske Shell, Egil Aanestad, daglig leder i NES og Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge. (Foto: Tom Hansen/Innovasjon Norge)

Energifylke uten klynge

Validé er blant partnerne som er involvert i etableringen av Norwegian Energy Solutions. Rogaland har hatt status som energifylket i Norge siden olje og gassvirksomheten etablerte seg i landet, men energiindustrien har aldri samlet seg i en næringsklynge.


Initiativet ble tatt for noen år siden, og det siste året har Egil Aanestad og Jorunn Sætre, begge med solid bakgrunn i nasjonal og internasjonal oljebransje, jobbet med å etablere et nettverk av energibedrifter som vil delta i klyngen, og med søknaden om å bli tatt opp i klyngeprogrammet. Torsdag 8.november 2018 kom kunngjøringen fra næringsminsteren.


De nye klyngene ble offentliggjort på Gamle Museet i Oslo av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og administrerende direktør i det tre organisasjonene som står bak klyngeprogrammet – Forskningsrådets John-Arne Røttingen, Ingrid Riddervold Lorange fra Siva og Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge.


For mer informasjon, se www.innovationclusters.no/om-nic

504 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle