Søk

Nå tenkes det bærekraft i banken

SR-Bank skal legge bærekraft inn som en del av kredittvurderingen for alle kunder på bedriftsmarkedet.

Fagleder for bærekraftig finans i Sparebank 1 SR-Bank, Guro Elgheim Sivertsen, foran bankens snart innflyttingsklare nybygg. Det er også oppført med fokus på bærekraftige materialer og har grønne vekster på taket.

Sparebank1 SR-Bank kan trekke sin lokale historie tilbake hele 180 år, så økonomisk har det nok vært tenkt på bærekraft helt fra starten. Når det er sagt, så er først i nyere tid at bankens bærekrafts-begrep ble utvidet til mye mer enn bankens egen økonomi.


I fjor ble Guro Elgheim Sivertsen ansatt som fagleder for bærekraftig finans i Sparebank 1 SR-Bank. Kollega Agnethe Brown Erland ble ansatt en stund før henne. Hun er leder for bærekraft med hovedfokus på bankens egen virksomhet.


– Vi får tilbakemeldinger på at det er økende interesse og flere spørsmål rundt bærekraft fra kundene våre, både på privatmarkedet og bedriftsmarkedet, sier Guro Elgheim Sivertsen.


Fire sektorer i fokus

– Nå holder vi på med et nokså omfattende arbeid på bedriftsmarkedssiden. Vi ønsker å kartlegge porteføljen vår i forhold til bærekraft for å kunne være en aktiv sparringpartner. Vi ser på hvilke bransjer som er mest utsatt og vil snakke med kundene våre slik at vi kan hjelpe dem som trenger det, sier Guro Elgheim Sivertsen.


Det er ingen tvil om at det «grønne skiftet» har innvirkning på norsk næringsliv. Rammebetingelser satt av nasjonale og internasjonale myndigheter, skjerpede miljøkrav til leverandørindustrien og generelt økt oppmerksomhet rundt miljø og bærekraft, fører til endringer. Og noen sektorer er mer utsatt enn andre.


– Vi har så langt pekt ut fire sektorer som vi kommer til å ha et spesielt fokus på fordi de er ekstra utsatt i forhold til omstillingsrisiko. De fire er olje og gass, shipping, havbruk og eiendom, forteller Guro Elgheim Sivertsen.


De tre første sektorene er det allerede rettet mye oppmerksomhet mot, både fra politisk hold og i media. Eiendomssektoren er pekt ut fordi den utgjør en stor del av bankens portefølje, og fordi det her kan være mye å hente på energieffektivisering.


– Vi er i Stavanger en bank som har vokst veldig mye på grunn av oljeindustrien, men vi må anerkjenne at det nå skjer et skifte som vi må være med på. Det er viktig for banken også i forhold til det å drive bærekraftig, sier hun.


Risikovurdering

– Vi kommer til å legge bærekraftsvurdering som omfatter miljøforhold, sosiale forhold og selskapsstyring, inn som en del av kredittvurderingen på bedriftsmarkedet og for større kunder, sier Elgheim Sivertsen.


I første omgang holder banken på med en kartlegging, og det er ennå ikke tatt stilling til om bærekraft på sikt skal innvirke på finansieringsbetingelsene banken gir.


– I forhold til bærekraftsertifiserte nybygg vil det finansielt sett være en lavere risiko når det tas gode valg med hensyn til forhold som energibruk, vann og materialbruk, sier Guro Elgheim Sivertsen.


Kompetansefordel

– Her i Stavanger, med den kompetansen som er bygget opp gjennom olje- og gassindustrien, har vi en veldig fordel i forhold til omstilling. Se for eksempel på selskap som Equinor, men det skjer også spennende ting i mindre bedrifter. Vi i Sparebank1 har vår gründer-hub. Vi har også kjøpt Monner, et selskap som skal brukes til å lage en SMB-bank for dem som ikke passer inn i den tradisjonelle bankmodellen, forteller Guro Elgheim Sivertsen.


Innen EU er det et klart definert mål å styre kapitalen i en grønnere retning. EU har erklært at unionen skal være klimanøytral innen 2050, og det finnes en rekke tilskuddsordninger innen EU som skal stimulere til grønn omstilling. Også bank og finans blir «grønnere», og det jobbes for eksempel med EU-standarder for hva som kan kalles et grønt lån eller et grønt fond.


– På privatmarkedet vil vi undersøke om kundene ønsker grønne produkter. Det kan for eksempel være et grønt boliglån for dem som har energimerke A eller B på boligen sin, eller bærekraftige fond med grønne spareprodukter. Her skjer det veldig mye rundt oss, sier Guro Elgheim Sivertsen i Sparebank 1 SR-Bank.

153 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle