Søk

Nå gires det opp hos Aarbakke Innovation

Det er en positiv energi i fjerde etasje i Høghuset på Jæren. Reid Skjærpe og Aarbakke Innovation AS har sju prosjekter gående. P&A intervensjonsverktøyet som de fikk idéen til i 2014, skal være klar om ett års tid.

En kaffekopp, en limtube og en liten bit avkappet kontrolledning er nok når Reid Skjærpe engasjert forklarer hvordan bedriftens nye P&A intervensjonsverktøy fungerer. Verktøyet har ti motorer og kan utføre en rekke avanserte operasjoner. (Foto: Kirsti K. Sømme)

– Nå girer vi opp. Vi satser på å ha kjørt det i en pilotbrønn til sommeren neste år, sier daglig leder Reid Skjærpe fornøyd bak skrivepulten der prosjektene ligger samlet i røde dokumentmapper.

På den hvite tavlen på veggen bak ham står en rekke tall. Noen med svart og noen med rød tusj. Bare ett tall står med grønt. Det er det ikke Reid som har skrevet.

Sparer penger og miljøet

I begynnelsen av juli kom beskjeden om at bedriften er tildelt 5,5 millioner kroner i Demo2000 midler til ferdigstilling og pilotering av sitt «super P&A tool». Selv kaller Reid det et «swiss army verktøy». Det har fres, bor, saks, klypetang, fil, sag og en avansert ultralyd-detektor. På toppen av det hele har verktøyet en «knallpistol». Når kontrollinjen er fjernet, kan brønnen plugges uten at en trenger fjerne produksjonsrøret. Regelverket tillater ikke at kontrollinjene går gjennom barrieren som vanligvis er av sement, fordi de er hule og kan være et lekkasjepunkt.

P&A-verktøyet til Aarbakke Innovation lokaliserer kontrollinjen ved hjelp av en ultralyd-detektor. Deretter freser det hull i produksjonsrøret og kan kutte kontrollinjen med avfyringsmekanismen. Så flytter verktøyet seg oppover og freser et nytt vindu for at en gripearm skal ta tak i linken og trekke den inn i produksjonsrøret og opp til overflaten.

I kjeleren på høghuset har bedriften lab og verksted. På benken er en del av P&A verktøyet som de jobber med å utvikle. Fra venstre Reid Skjærpe (f.v.), Arnulf Bye, Torfinn Bjelland og Kjell Eirik Lura.

– Det var nok av incentiver for å tenke nytt i forhold til dette. Ved at produksjonsrøret kan stå igjen blir det kostnadsreduksjoner i form av at selskapene unngår å måtte bruke rigg. I tillegg er det et miljøbesparelse fordi produksjonsrørene må behandles som spesialavfall.

Idéen kom i 2014

Aarbakke Innovation ble startet i 2013 av en gjeng erfarne folk. Selv er Reid Skjærpe utdannet maskiningeniør og har mange års erfaring fra oljesektoren og industrien.


– Vi hadde ikke vært sammen mer enn ett år i firmaet før vi fikk vite om de utfordringene oljeselskapene hadde i forhold til P&A. Idéen til intervensjonsverktøyet fikk Henning i 2014, forteller han.


Henning er Reids kollega og R&D-manager i bedriften, Henning Hansen.

I 2015 fikk bedriften Petromaks-støtte til grunnforskning relatert til P&A-verktøyet. Samme år fikk de inn en ny investor med genuin interesse for utvikling av nye produkter. I 2017 fikk de Proof of Concept. Med seg på veien i utviklingen av verktøyet har de hatt Aker BP. Total har også kommet med i prosjektet og bidrar med inkind-timer.


Her tester bedriften ut ultralydverktøyet som finner kontrollinjen i brønnen.

Planen var egentlig å søke om Demo2000-midler i oktober, men på grunn av Covid-19 innførte Forskningsrådet flere søknadsfrister. Den første var i midten av mai, og hos Aarbakke Innovation bestemte de seg for å gi gass slik at søknaden ble sendt nå i vår. I juli kom beskjeden om at de er tildelt 5,5 millioner kroner.


– Det er fantastisk å gå mot sommeren og ha dette landet, sier Reid Skjærpe.

Utstyret de utvikler kan også brukes i forbindelse med slot recovery ved at brønnbanen kan gjenbrukes. På den måten kan det forlenge en brønns levetid.


Tilbake til den hvite tavlen bak Reids skrivepult, med rekker av tall i svart og rødt. Kun ett tall står med grønt. Det er det ikke Reid som har skrevet, forteller han. Her er det rød penn og røde dokumentmapper, og rødfarge på innsiden av koppene med firmalogo på. Rødt står for energi, kraft og vilje. Det er det mye av hos Aarbakke Innovation. Økonomisk går det også greit.


– I 2019 var første året vi hadde positivt driftsresultat. Det kjennes godt, sier Skjærpe.

Aarbakke Innovation holder til i fjerde etasje i høghuset på Bryne. De røde mappene inneholder ulike prosjekter som bedriften er involvert i.

Får behovene servert

Det å være tett på og kjenne bransjen er viktig, og derfor ser Reid Skjærpe stor verdi i klyngemedlemskapet.


– Hvis du ikke er med i en klynge, hvor skal du da få greie på behovet? Ved å samhandle og snakke med ulike sluttbrukere får vi høre hva de sliter med. Og da popper løsningene opp, sier han.


I bedriften er de nå 21 personer, 18 ansatte og 3 innleide, og de har bevisst satset på å rekruttere unge folk. De ansatte jobber med 7 forskjellige innovasjonsprosjekter. Ledelsen er bevisst på å sette teamene sammen slik at det er muligheter for erfaringsutveksling, og ofte arrangeres det brainstorming der 8-10 ansatte deltar. Det skal være rom for høyttenkning. Ofte er det mange idéer som lanseres, drøftes og testes ut i innledende fase i et prosjekt. I tillegg til de kreative oppfinnerne, må man ha de folkene som «knar» på idéene og gjør dem gjennomførbare.

– Det gjelder om å ha de rette ressursene på rett tidspunkt, og det har vi sett at vi har. Dynamikk og glede i kollegiet, slik at alle trives, er også viktig. Men for å få realisert en idé, må alt på plass, også det finansielle. Du er helt nødt til å ha med en heiagjeng, og de må ha noe i lommeboken, sier Skjærpe.

Ressursansvarlig Jone Kalheim i bedriften har regelmessige mandagsmøter der de ulike prosjektene blir gjennomgått i forhold til hvor langt de har kommet og videre fremdrift.


Blant prosjektene er Hydrophilic AS er ett selskap som Aarbakke Innovation AS har eierskap i, og som utvikler et veldig avansert verktøy som kan redusere antallet avgrensningsbrønner ved at det logger og finner olje-vann kontakten. Hydrophilic har fått innvilget 10 millioner kroner i Demo2000-midler av Forskningsrådet og støttes av Validé og Equinor Technology Ventures, samt en rekke andre operatørselskaper på norsk sokkel.

Aarbakke Innovation er også aktivt engasjert i NES klyngebedriften Agri-e, som nå er godt i gang med å planlegge sin pilot i Risavika.

– Vi er i flere «sjangere» av olje- og gassnæringen og har en stor interesse av å være med der vi kan avgrense kostnader og negativ miljøpåvirkning. Når det vi utvikler kommer markedet til gode, så kommer det oss til gode, slår Reid Skjærpe fast.


Reid Skjærpe viser frem verktøydelen med fres og gripetang.

I bedriftens lab og verksted i kjelleren på høghuset utvikles det banebrytende P&A-verktøyet. Flere selskaper har vært på besøk og fått omvisning og en innføring i hvordan det virker. Det kan forklares på en enkel måte for menigmann, men det er mye avansert teknologi og når ti ulike motorer i verktøyet skal motta og sende signaler gjennom én kabel som går fra styringssentralen.


Aarbakke Innovation sitt nye «swiss army P&A-verktøy» har ti motorer og en rekke funksjoner . Da må det avansert teknologi til.

Så langt har to selskaper vært på besøk og ønsket å drøfte eventuelt kommersielt felt-samarbeid av P&A intervensjonsverktøyet.


– Vi har ennå ikke tatt stilling til hva vi vil gjøre når intervensjonsverktøyet er ferdig. Vi må spørre oss selv om vi er best på å utvikle teknologien eller reise ut for å bruke den. Her på huset er fokus nå å få verktøyet ferdig - så får vi se, sier han. 

962 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle