Søk

Midler til forprosjekt og innovasjonsprosjekt

Regionalt Forskningsfond Rogaland (RFF Rogaland) lyser nå ut 8,4 mill. kr til forprosjekt og 16 mill. kr til regionalt innovasjonsprosjekt i næringsliv og offentlig sektor.


Tema for utlysningene er teknologiutvikling som bidrar til redusert klimaavtrykk, bærekraftig matproduksjon og bioøkonomi, samt innovasjon i offentlig sektor.


Forprosjekt

Forprosjekt er allerede åpnet for søknad, og første innleveringsfrist er 3. februar 2021. Det blir totalt seks innleveringsfrister i 2021, og utlysningen er aktiv til midlene er delt ut.


Bedrifter og kommuner/offentlige virksomheter kan søke om støtte til forprosjekt på inntil 500.000 kroner, med støtte på inntil 50 prosent av prosjektkostnadene.


Forprosjektene må ha et klart forskningsinnhold, og både bedrifter og offentlige søkere må samarbeide med et godkjent FoU-miljø.


Besøk hjemmesiden til RFF Rogaland for mer informasjon


Regionalt innovasjonsprosjekt

Fristen for å søke regionalt innovasjonsprosjekt i næringslivet og regionalt innovasjonsprosjekt i offentlig sektor er 17. mars 2021.


Bedrifter og kommuner/offentlige virksomheter kan ske om støtte på inntil 3 millioner kroner per prosjekt, med en støttegrad på inntil 50 prosent av godkjente prosjektkostnader. Det stilles krav om samarbeid med godkjent FoU miljø.


Utlysningen vil være aktiv på hjemmesiden til RFF Rogaland minimum seks uker før fristen. Se hjemmesiden for informasjon om krav til søker og selve søknaden, maler og mulighet til å opprette søknad.

70 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle