Søk

Medlemsbedrift med innholdsrik verktøykasse

IKM Gruppen har fem ulike divisjoner og omfatter cirka 40 selskap med nær 2500 ansatte i inn- og utland. Det er en mangfoldig tjenesteleverandør som nå posisjonerer seg sterkere i forhold til fornybarmarkedet.


IKM Kran og Løfteteknikk har i mange år arbeidet med vindkraft. (Foto: IKM)

IKM Gruppen ble medlem i energiklyngen Norwegian Energy Solutions i fjor.


– Vi har endret måten vi snakker om markedet vårt på, fra olje og gass til energi. Mye av teknologien som vi over lengre tid har utviklet, har et miljøpreg over seg uten at vi har hatt et spesielt fokus på det, sier konserndirektør for forretningsutvikling Geir Høiland.


Subsea og Fornybar-divisjon

For ett år siden etablerte IKM Gruppen en ny divisjon, Subsea og Fornybar.


– Det har vært en endring i forhold til hvordan vi strategisk skal posisjonere oss, men vårt engasjement innen fornybar energi og miljø går på tvers av divisjonene og omfatter en rekke selskaper, sier Øystein Stjern. Han er divisjonsdirektør for Subsea og Fornybar-divisjonen.

Øystein Stjern (t.v.) er divisjonsdirektør for Subsea og Fornybar-divisjonen. Geir Høiland er konserndirektør for forretningsutvikling i IKM.

Selskapet IKM Kran og Løfteteknikk AS har i mange år jobbet med vindkraft, og har kontrakter tilsvarende cirka 40 prosent markedsandel innenfor onshore vind for sine tjenester. IKM Elektro har i flere tiår jobbet med elektrifisering innen olje- og gassektoren. IKM Testing er langt fremme på droneteknologi. IKM Subsea Motor Solutions har produsert en elvekraft-generator, vært med på utvikligsprosjekt for bølgekraft, selskapet IKM InWind har tidligere sett på installering av bunnfaste vindmøller til havs og skal nå videreutvikles som selskap.


IKM Subsea Motor Solutions har samarbeidet med ORPC om utvikling av elvekraft-generatorer som blant annet skal gi strøm til avsidesliggende lokalsamfunn i Alaska. (Foto: www.orpc.co)

Satser breiere på energisektoren

– I 2020 utgjorde divisjonen Subsea og Fornybar omlag 10-12 prosent av omsetningen IKM gruppen, men det ligger også mye fornybar-relatert aktivitet innen de andre divisjonene, sier Øystein Stjern.


Selv om markedet innen olje og gass fortsatt kommer til å være til stede, ønsker IKM å se breiere på energisektoren.


– Vi ser at kompetansen innen IKM innenfor drift og vedlikehold av avanserte energisystemer er noe vi kan utnytte innenfor nye markeder. Vi skal være en komplett tjenesteleverandør innen energisektoren, sier Stjern.


Geir Høiland legger til at utslippsreduserende tiltak innen eksisterende olje- og gassindustri også er en viktig del av selskapets miljøsatsing.


Medeier i Flexifloat

IKM investerte før jul i Flexifloat teknologien ved å gå inn i teknologiselskapet Flexible Floating System AS. IKM får en eierandel på 16,6 prosent i selskapet. Som en del av avtalen inngår også IKM en samarbeidsavtale med Rosenberg Worley AS for å bistå Rosenberg i teknologiutviklingsfasen, samt på sikt også leveranser av aktuelle produkter og tjenester etter kommersialisering. Rosenberg har eksklusive rettigheter til å bruke Flexifloat teknologien.


Flexible Floating Systems AS er en av NES-klyngens gründerbedrifter. Selskapet har et konsept for offshore vind som skiller seg fra andre konsepter ved at også selve konstruksjonen vil bidra til å generere energi fra bølger. IKM vil med dette fortsette satsingen i vindmarkedet gjennom selskapet IKM InWind.


Illustrasjonen viser Flexifloats størrelse slik den vil kunne fortone seg ved Rosenberg verft. (Illustrasjonstegning Flexifloat/Rosenberg Worley)

– En god bidragsyter

– Vi har en ganske brei verktøykasse med oss inn i klyngen, så jeg tror vi kan være en god bidragsyter. NES er en klynge som er litt mer spisset og direkte rettet mot sluttkunde, og det gjør medlemskapet ekstra interessant, mener Geir Høiland.


IKM er for tiden involvert i to utviklingsprosjekter som handler om offshore vind. Tidligere har selskap i IKM-gruppen deltatt i prosjekter på så ulike områder som landstrøm, elbil-ladere og infrastruktur for elbil-lading, nedsenkbare avfallssystemer og mer energieffektive drivhus.


– Vi jobber nå med hvordan vi skal systematisere vårt engasjement innen fornybar og miljø, sier Øystein Stjern.


– På mange områder har vi lenge arbeidet med prosjekter som gir lavere utslipp og et bedre miljø, noen ganger uten å være klar over det. Vi vil bli grønnere i profilen og tiltrekke oss nye ansatte og nye ingeniører, og mye av det vi nå ser på har et bærekraftsperspektiv, sier Høiland.

199 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle