Søk

Masteroppgave med fokus på miljøvennlige og bærekraftige investeringer

Oppdatert: 18. jun. 2021

Christoffer Sandberg og Torkjell Flatland ville utforske en problemstilling innen miljøvennlige og bærekraftige investeringer i masteroppgaven. Prosessen ble veldig lærerik.

Christoffer Sandberg og Torkjell Flatland ved Universitetet i Stavanger.

De to studentene på masterstudiet industriell økonomi ved Universitet i Stavanger har nylig levert inn masteroppgaven. Problemstillingen er «Insentiver for miljøvennlige og bærekraftige investeringer – Hvilke kriterier har betydning for investorenes investeringsbeslutninger?».


– Hvorfor valgte dere dette temaet for masteroppgaven?


Christoffer: – Miljø og bærekraft er veldig i vinden akkurat nå. Vi er også veldig interessert i økonomi og finans. Derfor hadde vi lyst å utforske en problemstilling innen miljøvennlige og bærekraftige investeringer. Vi syntes også det er spennende med tidlig fase selskaper, så vi valgte å fokusere på den tidlige fasen av livssyklusen til bedrifter.


Torkjell: – På bakgrunn av det Christoffer nevner, var vi veldig nysgjerrig på hva er det som skiller seg ut i de miljøvennlige og bærekraftige investeringene kontra tradisjonell risikokapital. Da vi gjennomførte litteratursøket så vi at det var mye teori om risikokapital fra langt tilbake i tid. Men litteraturen på miljøvennlige og bærekraftige investeringer er veldig snever, som bare aktualiserte problemsstillingen vår enda mer. Dette gjorde temaet mye mer interessant, og pirret nysgjerrigheten vår.


Risiko, verdsettelse og etikk


– Så hva kan dere si om noen av funnene?


Torkjell: – Vi valgte oss ut tre aspekter for å finne ut hva som karakteriserer bærekraftige investeringer, som vi går kronologisk gjennom i oppgaven vår. Vi så på risiko, verdsettelse/avkastning og etikk. Vi antok at det er et etisk aspekt som må tas høyde for i mye større grad i disse investeringene i forhold til tradisjonelle investeringer. Et eksempel på et funn innen risiko er at markedsrisikoen er veldig sentral. Etterspørselen av produktet og tjenestene som det potensielle fornybare investeringsobjektet har settes veldig mye høyere enn ved tradisjonelle investeringer hvor det kriteriet kanskje rangeres lavere.


Christoffer: – I forhold til verdsettelse av selskapene som vi har sett på så ser vi at det er veldig stor usikkerhet knyttet til miljø og bærekraft. For eksempel bruker ikke investorer tradisjonelle regneverktøy for å verdsette slike selskap. Det blir mer gjort basert på erfaring og kjennskap til markedene. Når det gjelder etikk så vi at de statlige investeringselskapene vi intervjuet følger de etiske retningslinjene de har satt. Mens i de private investeringsselskapene så er det mer variert om de går etter ren avkastning eller om det er fordi de ønsker å bidra til det grønne skiftet.


Spennende bedrifter som delte mye kunnskap


Studentene intervjuet fire statlige og fire private investeringsselskaper. Medlemmer og samarbeidspartnere i NES som Nysnø, ProVenture, Equinor Ventures og Beyonder var blant dem som bidro til masteroppgaven.


Torkjell: – Vi snakket med to gründere i tillegg til investeringsselskaper for å se om de kunne bidra til å forsterke de resultatene vi har funnet hos investeringsselskapene. Det er jo to parter.


– Hva har vært det beste med å skrive oppgaven?


Christoffer: – I forhold til det akademiske så har vi lært utrolig mye. Vi måtte gjøre mye research, finne ut hva vi skulle spørre om, hvordan vinkle innhold og mye mer. Det var også veldig gøy å lære noe på egenhånd, og ikke bare gjennom å være i en forelesningssal. Og så får man jobbe et halvt år sammen med en god venn.


Torkjell: – Vi føler oss veldig priviligerte som har fått snakket med flinke og suksessrike ledere i spennende bedrifter. De har åpnet seg og delte veldig mye kunnskap, som har vært inspirerende og motiverende for oppgaven, og vår videre prosess. Det har vært kjempegøy.


Christoffer: Ja, vi var overrasket over at de tok seg så pass mye tid, og viste så mye engasjement.


Kontakt med bedrifter


Masterstudentene tok tidlig kontakt med NES i prosessen for å finne en problemstilling og for å komme i kontakt med aktuelle bedrifter. Torkjell og Christoffer kjente til NES siden Young Professionals Board har en representant fra industriell økonomi-studiet.


– Hvordan kom dere i kontakt med bedriftene?


Christoffer: – Det var til stor hjelp å komme i kontakt med NES for helt i starten sendte vi ut e-poster litt hit og dit, og hørte om bedrifter hadde noen spesielle problemstillinger. Vi sendte en e-post til Kirsti i NES, og fikk kjemperespons. Hun sendte blant annet en A4 side med tema og problemstillinger som kunne være interessante å utforske. Da vi etter hvert kontaktet andre selskap utenfor klyngen så sendte vi ut en e-post med et grundig informasjonsskriv. Det at vi hadde gjort et godt stykke arbeid på forhånd ble godt mottatt av bedriftene. De fleste som svarte ga oss god tilbakemelding, og vi fikk intervjue ledere og CFOer. Det setter vi veldig stor pris på.


– Skriv om noe som interesserer deg


Studentene har jobbet fulle arbeidsdager det siste halvåret, inkludert helger den siste måneden for å levere masteroppgaven.


– Har dere et råd til andre som skal gå i gang med en masteroppgave?


Torkjell: – Skriv om noe som interesserer deg. Vi hadde ikke lagt inn all den innsatsen dersom vi hadde skrevet om noe kjedelig som vi ikke interesserer oss for. Det er lurt å begynne tankeprosessen det foregående semesteret om hva du kunne du tenkt deg å skrive om. Søk på potensielle problemstillinger slik som vi gjorde, og hvem kan du komme i kontakt med for å hente inspirasjon.


Christoffer: – Det er veldig viktig å finne noe som du selv kan bli inspirert av siden det er mange timer som legges ned i å skrive en masteroppgave. Og det som vi opplevde da vi kontaktet NES og alle selskapene er at vi fikk kjempegod respons. Det føles stort når du er student og skulle kontakte noen som er høyt oppe i systemet i et selskap, men de var kjempeglade for å dele informasjon og kunnskap.


Christoffer starter nå i KMPG og Torkjell i CGI. Begge selskapene driver konsulenttjenester og er representert innenfor mange bransjer, blant annet energi, så kunnskapen fra masteroppgaven er gull verdt å ha med seg inn i arbeidslivet.

515 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle