Søk

Mange gode innspill på NES årsmøte

NES medlemsbedrifter og samarbeidspartnere stilte mannsterkt opp på klyngens årsmøte tirsdag 3. desember.

NES styreleder Tor Arnesen tok imot spørsmål og innspill fra salen på årsmøtet 3. desemnber.

Årsmøtet startet med at styreleder Tor Arnesen ønsket velkommen. Han ble valgt til møteleder og gav en kort orientering om status i klyngen etter at innkalling og dagsorden var godkjent og to medlemmer valgt til å skrive under protokollen fra møtet.


Etter Arnesen fikk klyngeleder Egil Aanestad ordet. Han gikk igjennom en presentasjon med generell informasjon om klyngen og fortalte blant annet om etableringen av NES tekniske prosjektkomité. Komitéen hadde sitt første møte 20. november og skal ta imot og vurdere forslag til fremtidige klyngeprosjekter.


Etter godkjenning av foreløpig regnskap for 2019, samt behadling av budsjett- og aktivitetsplan for 2020, medlemskontingent og styresammensetning, bad møteleder om innspill og spørsmål fra årsmøtet.


Blant de innspillene som ble fremmet, var ønske om at klyngen ser nærmere på Skattefunn-ordningen og hvordan endret praksis vil kunne ha negative konsekvenser for medlemsbedrifter. Saken ble sendt videre til behandling i NES sitt styre, med oppfordring om at klyngen gir innspill til høringen om Skattefunn-ordningen på vegne av medlemsbedriftene.


Årsmøtet bad også styret se nærmere på om 1-prosent ordningen til forskning og utvikling for bedrifter innen olje- og gassetoren i Brasil var noe klyngens medlemsbedrifter kunne dra nytte av.


Det kom også ros til klyngeledelsen for den jobben som gjøres, og det ble gitt flere gode innspill til tema for fremtidige workshops i klyngens regi.

44 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle