Søk

Mange ønsker å si sitt i høringsrunde om vindkraft

Høringsfristen er 1. oktober, men departementet har allerede fått inn over 1000 innspill til NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land.

Det er stort engasjement rindt NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. (Illustrasjonsfoto: iStock)

I følge Teknisk Ukeblad er de fleste som har uttalt seg, negative til utbygging av vindkraft i sine nærområder.


Blant de som har uttalt seg er både offentlige instanser, kommuner og fylker, lokale lag og organisasjoner og privatpersoner.


I NVE sitt forslag pekes det ut 13 områder som direktoratet mener kan være egnet for vindkraft på land. I høringsbrevet står det at NVE har lagt vekt på unngå konflikter med viktige naturområder og tatt betydelige hensyn til aktuelle tema, for eksempel friluftsliv, støy, fugle- og dyreliv, kulturminner og reindrift.


Her, på regjeringens side om NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land, finner du både høringsbrevet, høringsnotatet og linker til alle høringssvarene. Bildet under linker til NVEs side der det er mulig å søke i kartet over de 13 utpekte områdene.


12 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle