Søk

Mange bedrifter sender forprosjekt-søknader

Oppdatert: 30. mar. 2020


Det må ofte gjennomføres et forprosjekt for å avklare forutsetningene for et innovasjonsprosjekt. Nå åpner Innovasjon Norge for å gi inntil 500.000 kroner i støtte til slike prosjekt som et tiltak i korona-krisetider. (Illustrasjon: phototechno/iStock)

Innovasjon Norge åpner nå for at bedrifter kan søke om inntil 500.000 kroner til å gjennomføre forprosjekter. Tiltaket skal være en hjelp til bedriftene i korona-krisen.Ofte må det gjennomføres et forprosjekt (eller forstudie) i forkant av et innovasjonsprosjekt, der formålet er å avklare viktige forutsetninger for prosjektet. Som hovedregel forventer Innovasjon Norge at bedriften finansierer denne fasen selv, men nå er det åpnet for at bedrifter kan få inntil 500.000 kroner til forprosjekt.


I alle forprosjektene stilles det krav til at søkerne i løpet av forprosjektperioden bygger innovasjonskompetanse ettersom forprosjektet skal danne et beslutningsgrunnlag for bedriften i forhold til om det etterpå skal settes i gang et innovasjonsprosjekt.


Innovasjon Norge har på denne siden listet opp hva det bør brukes tid på i forprosjektet.


Det er løpende søknadsfrist og Innovasjon Norge vil behandle søknadene så raskt som mulig. Antallet henvendelser til Innovasjon Norge har økt enormt etter koronakrisen.


Mer informasjon om støtteordningen og søknadsskjema finner du her.


75 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle