Søk

Les utlysningen nøye - og spør rådgiverne i Forskningsrådet

I år lyser Forskningsrådet ut totalt 670 millioner kroner til forskning på miljøvennlig energi og CO2-håndtering. Men hvilke ordninger finnes, og hvilket virkemiddel passer best for din bedrift?

Det kan være vanskelig å navigere i virkemiddelapparatet og vurdere om prosjektet ditt faller inn under tematikken i en utlysning. Da kan kontaktpersonene i Forskningsrådet hjelpe med råd og veiledning. (Illustrasjonsfoto: Nigel Tadyanehondo on Unsplash)

Forskningsrådet har laget en egen side for dem som vurderer å søke prosjektmidler til miljøvennlig energi og lavutslipp i 2021. De første utlysningene av midler til forskning har frist allerede 10. og 17. februar.


Fristen for Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt er allerede 10. og 17. februar. Det blir ikke utlysninger av disse søknadstypene høsten 2021, så neste søknadsmulighet blir først i 2022. Formålet med prosjektene skal være å utvikle ny kunnskap og bygge forskingskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for omstilling til lavutslippssamfunnet.


Det er satt av 80 millioner kroner til forskerprosjekter innen energi, transport og lavutslipp. Bedrifter som er i tvil om deres prosjekt faller innenfor tematikken som er utlyst for Energi og lavutslipp, eller om det er bedre muligheter i andre tema, oppfordres til å ta kontakt med en av forskningsrådets kontaktpersoner. Listen over kontaktpersonene finner du her. Søknadsfristen er 10. februar.


Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet kan søkes av forskningsmiljøene, men de må ha med seg samarbeidspartnere fra næringslivet som bidrar med finansiering samt partnere fra offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Søknadsfristen er 17. februar.


Innovasjonsprosjektene (IPN) er Forskningsrådets viktigste tilbud til næringslivet. Utlysningen er åpen for alle temai ENERGIX og CLIMITs programplan slik at næringenes egne prioriteringer styrer hvilke temaer prosjektene tar for seg. Det er løpende mottak av søknader. Søknader sendt inn før midten av april blir behandlet før sommeren.

Se utlysningen for innovasjonsprosjekt i næringslivet her


PILOT-E ordningen skal hjelpe norske næringsaktører med å skalere løsninger innen miljøvennlig energiteknologi raskere til markedet. Ordningen er et samarbeidet mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Temaene for utlysningen i 2021 blir offentliggjort i mars.

30 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle