Søk

La strategien for videre satsing

6. og 7. mars var ledelsen og styret i Norwegian Energy Solutions (NES), samlet på Måltidets Hus på seminar for et felles strategisk løft.


Innovasjon Norge stod bak samlingen som var en kombinasjon av oppstartsseminar og strategimøte. Hensikten var å tydeliggjøre forventninger, tempo og leveranse på prosjektplanene som klyngen har lagt. I løpet av seminaret skulle strategi og mål for 2019/2020 konkretiseres, og det ble satt klare tidsrammer for videre arbeid med å utvikle organisasjonen med det langsiktige mål at NES skal bli en global leder i energiskiftet.

Deltakerne fikk en teoretisk innføring i hvordan NES kan løfte blikket mot en internasjonal superklynge. Det ble deretter jobbet i grupper for å få frem innspill til videre satsingsområder.


Styret og ledelsen fikk gjennom det uformelle brettspillet «Supercluster! The Game» erfare at samarbeid førte raskere frem til realisering av mål og fullføring av egne prosjekter. I arbeidet fremover vil NES søke å etablere samarbeid og partnerskap med andre relevante klynger både nasjonalt og globalt.Fullt fokus. F.v. A.Blomgren – Norce, Ø.L.Bø – UiS, H.K.Torske – Innovasjon Norge, J.J.Sætre – NES, C.Rangen – Innovasjon Norge.

Dyp konsentrasjon over oppgaven. F.v. O.T.Høie - NOV, H.K.Torske - Innovasjon Norge (delvis skjult), E. Aanestad – NES, S. Kalvig – Nysnø, L.H. Helvig – Norsk Vind, L.J.Sevland – ONS, E. Torheim – Wintershall

Styreleder i Norwegian Energy Solutions Tor Arnesen, leder strategiarbeidet for klyngen.40 visninger0 kommentarer