Søk

Klyngen er brobrygger og endringsagent

«Stavangerregionen - hot or not?» var spørsmålet som skulle besvares på Greater Stavangers årskonferanse 2019. Klyngenes nytteverdi var en av postene på progammet.Inger Lise Aarrestad Rettedal (t.v.) ledet panelsamtalen der medlemmer i fem medlemsbedrifter fortalte om nytteverdien de ser i sitt klyngemedlemskap.

Moderator Inger Lise Aarrestad Rettedal ledet panelsamtalen der representanter fra seks lokale klynger var representert. De fem klyngene var Norwegian Energy Solutions, Stiim Aqua Cluster, Norwegian Smart Care Cluster, Nordic Edge Cluster og Norwegian Offshore Wind cluster.


Energiklyngen var representert ved Olav Kolbeinstveit fra Equinor, en av energiklyngens største medlemsbedrifter.


– Energiclusteret har som hensikt å bygge bro fra olje- og gassektoren til fornybar energi. Det reflekterer veldig det vi i Equinor arbeider med, så vi har sammenfallende interesser. Vi kan bruke NES som endringsgent og dele de utfordringene vi ser med andre i nettverket, sa Kolbeinstveit.


Han ser på klyngen som et forum der Equinor kan crowdsource utfordringer overfor andre medlemmer i klyngen. Klyngen har også en rolle i forhold til å formidle kunnskap om finansieringsordninger innen EU og legge til rette for bedrifter som søker prosjektpartnere.


Representanten for Stiim-klyngen, Steffen Kildal fra Askvik Aqua, trakk fram de fordelene en mindre bedrift har i klyngenettverket gjennom felles profilering på messer og muligheten til å møte andre aktører innen havbruksnæringen. Dagrunn Eriksen fra firmaet ContinYou i Norwegian Smart Care Cluster så også klyngen som en slags brobygger mellom det offentlige støtteapparatet og gründer- og start-up bedrifter.


Divisjonsdirektør Mona Skaret fra Innovasjon Norge holdt et innlegg om klynger som instrument for verdiskaping og omstilling på nasjonalt nivå.


Hot or not

I løpet av årskonferansen, som gikk av stabelen onsdag 30. oktober, fikk deltakerne belyst temaet «Stavangerregionen - hot or not?» fra en rekke innfallsvinkler. Næringslivet i regionen går bra, arbeidsledigheten er lav, og bedriftene i regionen ser positivt på utviklingen fremover. Utfordringen kan bli å rekruttere den rette kompetansen og få de kloke hodene til å bosette seg i regionen. Undersøkelsen foretatt av Telemarksforskning viser nemlig at Stavanger som bosted ikke har like stor appell, som andre sammenlignbare norske storbyer.


Administrerende direktør Kristin Reitan Husebø i Greater Stavanger viste fram regionens verktøykasse for utvikling av et sterkt og attraktivt næringsliv.

Forfatter Ståle Økland, seniorforsker Knut Vareide fra Telemarksforskning, prorektor Rune Dahl Fitjar ved UiS, administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen i Stavangerregionen og sjefsøkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank var noen av dem som gjorde sine vurderinger av regionens attraktivitet.


Minge fortalte om U37 og Trainee Sørvest-programmet som nå er i gang, og Dahl Fitjar fortalte om universitetets status i regionen og arbeidet med å få flere studietilbud til Stavanger. Helge Sverre Eide fra Blue Logic snakket om etableringen av et testsenter for droner på Tau og rollen Stavangerområdet har som test- og pilotregion.


Elisabeth Strømstad fra Avinor og prosjektleder for flyruteutvikling i Greater Stavanger, Thomas Bergeland, fortalte om arbeidet med å få flere flyselskap til å satse på flyruter til Stavanger.


Styreleder i Nordic Edge, Ivar Rusdal, oppsummerte og konkluderte med følgende svar på spørsmålet «hot or not», som var tema for årskonferansen: Hvor godt folk er, kommer godt folk til…

15 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle