Søk

Klart for hydrogen innovasjonssamling

Hva er mulighetsområdet i Norge for hydrogen, og hva er teknologiutfordringene? 10. februar inviterer NES til en digital samling med hydrogen og innovasjon som tema. Klyngen ønsker alle selskap med idéer eller prosjekter innen temaet hydrogen velkommen.

NES fikk i fjor tildelt støtte fra Innovasjon Norge til et kurs i innovasjonsmetodikk og oppstart av innovasjonsgrupper innen fornybar energi.


Målet er at innovasjonssatsingen skal føre til en økning i antall prosjektidéer i NES innen fornybare og bærekraftige energiløsninger. Kurset i innovasjonsmetodikk ble arrangert i høst. Den innledende samlingen i NES fornybargrupper ble arrangert i DNB Arena, og en workshop med tema Havenergi ble arrangert 20. januar.


10. februar kl. 08:30-11:15 er det klart for digital innovasjonsgruppesamling med Hydrogen som tema. Arrangementet er finansiert av Innovasjon Norge og er gratis for deltakerne.


Klyngen har samarbeidet nært med EY som sammen med Birger Haraldseid har står for programmet og den praktiske gjennomføringen av samlingene.

Det planlegges en fjerde samling, som vi håper kan gjennomføres som et fysisk arrangement i siste halvdel av mars.


Meld deg på arrangementet ved å sende e-post til: jorunn.saetre@energycluster.no

Påmeldingsfrist er torsdag 4. februar.Program for digital samling Hydrogen 10. februar


08:30 Velkommen og gjennomgang av agenda v. Birger Haraldseid, mulighetsutvikler/prosjektleder

08:45 Mulighetsområdet i Norge og teknologiutfordringer i nytt marked, v. Steinar Eikaas, Vice President Low Carbon Solutions, Equinor


09:15 Topeka, utslippsfri sjøtransport og distributør i hydrogenverdikjeder.

v. Steinar Madsen, prosjektdirektør, Topeka


09:35 Pause


09:45 Hva må ligge til grunn for å bygge et effektivt marked for trykk-satt hydrogen?

v. Morten Solberg Watle, daglig leder/CEO, GreenH AS


10:05 Planer for å produsere og distribuere grønn hydrogen og hydrogenbaserte produkter, v. Thor Magnus Rovik, partner Hy2Gen


10:25 «Vi stiller 4 spørsmål til selskapene» med fokus på i) teknologiutvikling

ii) Markedet og hvor fort det kommer iii) Blå vs grønn hydrogen mm. v. John Avaldsnes, Partner EY


10:30 Svar fra selskapene


10:45 Q&A – deltagerne står fritt til å stille spørsmål


11:15 AvslutningMeld deg på samlingen ved å sende en e-post til jorunn.saetre@energycluster.no innen 4. februar

240 visninger0 kommentarer