Søk

Kinesisk delegasjon viste stor interesse for Norleds el- og hydrogensatsing


Den kinesiske delegasjonen, ledet av generalsekretær i CPC Yiyang Municipal Committee, Mr. Qu Hai, overrakte et stort kunstverk i gave til Stavanger kommune representert ved varaordfører Bjørg Tysdal Moe og næringssjef Anne Woie.

Delegasjonen fra Yiyang i provinsen Hunan var interessert i å høre om Stavanger som energihovedstad og hvordan kompetanse og teknologi fra olje- og gassektoren nå brukes til fornybare energiløsninger og innen annen industri. De var også interesserte i å høre om Stavangers Smartby-satsing og kunne fortelle at de også i sin by satser på smart eldreomsorg og digitalisering.


Sysselsetting og energisatsing

Næringssjef Anne Woie fra Stavanger kommune presenterte Stavangers historie som senter for norsk olje- og gassindustri og viste til hvor viktig petroleumsrelatert virksomhet har vært og fortsatt er i forhold til sysselsettingen i regionen.


Leder i NES, Egil Aanestad, fortalte blant annet om klyngens internasjonale samarbeidspartnere og målet om internasjonal vekst.

Egil Aanestad fra NES gav en introduksjon til energiklyngen og fortalte hvordan det i regionen satses på fornybar energi og omstilling slik at Stavanger også i fremtiden skal forbli et nasjonalt og globalt senter for kompetanse innenfor energiproduksjon, det være seg fra petroleumsindustrien eller fornybare energikilder. Mr. Qu Hai fortalte at det i Yiyang nå er kullkraftverk som sørger for det meste av byens energiforsyning.


Fornybar ferjedrift

Teknisk direktør i Norled, Sigvald Breivik, fortalte om selskapets satsing på fornybar energi i ferjedriften.

Hunan er en innlands-provins i Kina uten kystlinje, men Sigvald Breivik fra NES-medlemsbedriften Norled vekket stor interesse hos delegasjonslederen med sin presentasjon av selskapets satsing på elektriske ferjer og hydrogenferjen som fra 2021 skal gå i sambandet Hjelmeland-Nesvik. For selv om Yiyang ikke ligger ved kysten, ligger byen ved Kinas nest største innsjø og store elver.


Den kinesiske delegasjonen stilte både spørsmål om vedlikeholdskostnader, ferjebatterienes kapasitet og hvor lang tid de behøvde for å lade. De var også nysgjerrige på kostnadene for flytende hydrogen til ferjedriften og hvor og hvordan hydrogenet blir produsert. De kunne fortelle at det i Yiyang er det planer om etablering av en ny batterifabrikk.


Felles historie

Tidligere eier av Norled, Yuhong Jin Hermansen, deltok også på møtet. Hun ble av den kinesiske delegasjonen omtalt som «en levende legende» og fant fort tonen med gjestene.


Etter at delegasjonen hadde presentert seg selv og byen Yiyang gjennom ord og en film som illustrerte ulike kvaliteter ved byen og området rundt, var det duket for lunsj. Etter lunsj gikk turen videre til VID Misjonshøgskolen der dekan på avdeling for helsefag, Kristin Fjelde Tjelle, var vert.


Det Norske Misjonsselskap startet sitt arbeid i Yiyang og Hunan i 1902 og har gjort et mangeårig arbeid innen utdanning og helse der. Misjonshøgskolen fikk gjestene se dokumentasjon på det mangeårige samarbeidet mellom misjonærene fra Stavanger og folk i Yiyang. Misjonshøgskolens arkiv har både filmer, bilder, brev og historiske lydopptak fra misjonsmarken Hunan. Kristin Fjelde Tjelle kunne også fortelle at hun selv har besøkt den kinesiske byen, og gjestene ønsket enda flere fra Stavanger og et utvidet samarbeid velkommen.


I tillegg til Mr. Qu Hai bestod delegasjonen av generalsekretær Mr. Wang Jun fra Administration Committee of Yiyang Municipal Hi-Tech Development Distrikt, Director of Foreign Affairs i Yiyang Ms. Guo Layun, generalsekretær Mr. Deng Zhengan fra CPC Heshan distrikt Committee og Yiyang city, Ms Luo Xiaohao fra Educational Bureau og Yiyang, tolken Mr. Yin Yingjie, Mr. Dong Anmin fra Silver Fish Technlology LTD og kunstner og kurator Mr. Xia Pengcheng fra National Academy of Chinese painting.

Næringssjef i Stavanger, Anne Woie, presenterte Stavanger som Norges energihovedstad.

66 visninger0 kommentarer