Søk

Karbonfangst må til for å oppnå klimamål

Ny teknologi og restriksjoner på CO2-utslipp er det som må til for å bremse klimaendringene. CO2 fangst og lagring og gjenbruk av karbon kan spille en viktig rolle for å stanse global oppvarming.

Reduksjoner i CO2-utslippene må til for å stanse global oppvarming, og for å få det til må det satses på karbonfangst og lagring både ved at myndighetene gir insentiver og et tilpasset rammeverk for industrien mener artikkelforfatterne fra McKinsey & Company. (Illustrasjon: iStock)

Gjennom å fange karbon direkte fra luft (DAC) eller satse på bioenergi med karbonfangst og lagring (BECCS) kan CCUS få ned CO2-konsentrasjonene i atmosfæren og gi såkalte "negative utslipp".


McKinsey & Company har i en artikkel sett nærmere på eksisterende teknologier som kan få fart på CCUS. I et kort til middels tidsperspektiv er potensialet for CCUS stort, mener artikkelforfatterne. CCUS reduserer ikke behovet for videre kutt i CO2-utslipp, men det har et stort potensiale for å redusere utslippene i industrier der utslippene er store og ellers vanskelige å fjerne, som for eksempel betong- og stålproduksjon.


CCUS sammen med naturlig karbonfangst gjennom skogplanting vil være et nødvendig skritt på veien for å begrense global oppvarming til 1,5 grad over førindustrielt nivå.


Hva kan gi lønnsomhet

For at CCUS-potensialet skal utnyttes til fulle, må kommersielle prosjekter kunne bli lønnsomme. For at det skal skje må kostnadene ved karbonfangst reduseres, det må utarbeides nasjonale eller internasjonale rammeverk som gjør at bedrifter oppfordres til og belønnes for CCUS. Sist, men ikke minst, må teknologi og innovasjon gjøre CO2 attraktivt til bruk i eksisterende eller nye produkter.


Bruksområder for CO2

I artikkelen lister McKinsey opp ulike områder der CO2 i dag kan nyttes:

  • EOR (enhanced oil recovery). Cirka 90 prosent brukes i dag til EOR. Bruken skjer for det meste i USA.

  • CO2 laget i sement. Nye prosesser kan låse CO2 permanent i sement, og slik kan CO2 lagres i bygninger og andre steder der sement anvendes.

  • Teknisk sett kan CO2 brukes til å skape så og si alle typer drivstoff. Gjennom en kjemisk reaksjon kan CO2 fra industriell fangst kombineres med hydrogen for å lage syntetisk bensin, flybensin og diesel. For å få dette til må en først kunne produsere større mengder hydrogen på en bærekraftig måte.


Tre andre muligheter for CCU, fangst og bruk av karbon: i karbonfiber, plast og såkalt "biochar", er også verdt å merke seg mener artikkelforfatterne. Biochar er trekull produsert ved pyrolyse av biomasse. Biochar brukes som jordforbedringsmiddel og fører til at jorden kan absorbere mer vann. Det kan også tilsettes i dyrefor eller brukes som bio-basert erstatning for aktivt karbon.


Innovasjon, insentiver og reguleringer

Artikkelforfatterne, Krysta Bienik, Kemberly Henderson, Matt Rogers og Gregory Santini, mener at CCUS representerer en stor mulighet for å utvide kjerneområdene for en rekke aktører innen olje-, gass- og kjemisk industri. Men for at CCUS skal være økonomisk gjennomførbart og for stimulere teknologisk innovasjon, må både inventiver og et støttende rammeverk være på plass. Dersom de forutsetningene innfris, kan CCUS hjelpe overgangen til lavkarbonsamfunnet. Uten CCUS vil overgangen være mye vanskeligere, fordi utslippsreduksjoner er helt nødvendig for å stabilisere klimaet, konkluderer artikkelforfatterne.


Les hele artikkelen på engelsk her


50 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle