Søk

Jordvarme gir nye muligheter for norsk olje- og gassindustri

Jarl Thorsen og Steinar Haga i Crust Harvest utvikler ny teknologi som kan gjøre geotermisk energi lettere tilgjengelig og billigere.


Crust Harvest-gründerne Steinar Haga (t.v.) og Jarl Thorsen har kontor i Vassbotnen på Forus.

 Andre land har kanskje bedre forutsetninger for å utnytte geotermisk energi enn Norge, men Norge har teknologi og ekspertise fra olje- og gassindustrien. Det gir et godt utgangspunkt for eksport.


Jarl Thorsen har allsidig ingeniørerfaring fra tradisjonell industri, olje- og gassindustri og teotermisk industri. Steinar Haga har erfaring fra offshore vind, og han har familie i Kenya der forholdene ligger bra til rette for å utnytte jordvarme til energiproduksjon. Sammen etablerte de to Crust Harvest i februar i år.


 Geotermisk energi til lavere pris

– Crust Harvest er en gründerbedrift med kompetanse som muliggjør energiutttak i form av varme og elektrisitet fra forlatte reservoarer i olje- og gassindustrien eller fra høytemperaturbrønner for eksempel i Rift-dalen i Kenya, forteller Haga og Thorsen.


Crust Harvest sin løsning er en geotermisk prosessor med kollektorvæske i en lukket beholder under trykk. Det gir betydelig bedre virkningsgrad sammenlignet med tradisjonell geotermisk energiproduksjon som benytter vann.


Tradisjonell teknologi benytter en produksjonsbrønn og en injeksjonsbrønn, og det må være samhandling mellom disse. Utfordringene er store med feilboring, ved at de to brønnene ikke samhandler, og utslipp av uønskede gasser til atmosfæren. Med Crust Harvest sin teknologi holder det med én brønn, og selv «tørre» brønner kan benyttes. I og med at systemet er lukket, fjernes problemene med forurensende utslipp til atmosfæren.


 – I Kenya utgjør det et tap på omlag 6 millioner USD for hver feilboret injeksjonsbrønn. Det er vanskelig å bringe på det rene hvor mange slike brønner det er snakk om, men et konservativt estimat sier at omlag 10 prosent av brønnene blir forlatt. Fra meksikanske kilder er vi fortalt at feilboring kan utgjøre oppimot 50 prosent, forteller Steinar Haga.


Olkaria II geothermal power plant i Kenya. (Source: UNU)

 – Det at vi kun trenger én brønn og også kan benytte forlatte «tørre» brønner, gjør at vi kan produsere fornybar grønn energi til langt lavere kostnad enn ved tradisjonell vannbasert geotermisk produksjon, forteller Jarl Thorsen.


Tørre olje- og gassbrønner

Teknologien kan også benyttes til å produsere varme eller elektrisitet fra forlatte olje- og gassbrønner.


– Nederland alene har over 2000 «tørre» brønner på land. Dette muliggjør konseptforskning før eventuell installasjon på kontinentalsokkelen, forteller Haga og Thorsen.


De legger ikke skjul på at de håper på å få etablert et industrielt samarbeid med olje- og gassnæringen om den geotermiske prosessoren, slik at den kan piloteres og selges på verdensmarkedet.


Tykk jordskorpe og mye fjell gjør at fastlands-Norge ikke peker seg ut som noe førstevalg for satsing på geotermisk energi, men på Svalbard ligger forutsetningene bedre til rette.


– Det er faktisk mulig å forsyne hele Svalbard-samfunnet med grønn fornybar energi basert på lokale naturressurser. For å få til et så ambisiøst prosjekt må vi få til samhandling mellom norsk olje- og gasskompetanse og myndighetenes økonomiske incentiver, sier gründerne og legger til at et slikt prosjekt ville vært et grønt flaggskip for Norge.


Vil kjøpe tjenester

Haga og Thorsens ambisjon er ikke at Crust Harvest skal vokse seg til et kjempestort firma med mange ansatte. De ønsker å kjøpe tjenester fra de som kan det best, enten det dreier seg om boring eller prosessindustri, og de mener vi i Norge har et kjempefortrinn i kompetansen fra olje- og gassindustrien. Det kan legge grunnlaget for et nytt, grønt industrieventyr, mener de.


– Det er derfor NES er så interessant for oss. NES har et nettverk av selskap som vi kan utvikle løsninger sammen med og kjøpe løsninger av. Vi er helt avhengige av den etablerte industrien og leverandørbedriftene, sier de.

Crust Harvest har fått forprosjektmidler for å foreta simuleringer basert på ulike scenarier sammen med NORCE. Deretter ønsker de å få på plass en pilot slik at de får testet den geotermiske prosessoren i fullskala-format. 

Firmaet vil fokusere på lavtemperatur-brønner i Europa og høytemperatur-brønner i områder, som for eksempel Kenya, der det er mye geotermisk energi. Det krever litt ulik teknologi. Hver brønn vil være unik, og løsningene skal tilpasses ut fra temperatur og brønnenes dimensjon og dybde.


 – Vi har en veldig god løsning som vil kunne være med på å realisere FNs bærekraftmål om mer grønn og fornybar energi. I tillegg vil dette gi norsk olje- og gassindustri et ekstra ben å stå på i fremtiden, sier Jarl Thorsen. 


Island er viden kjent for jordvarme og sine varme kilder. Bildet viser badeanlegget Blue Lagoon. I bakgrunnen ligger et varmekraftanlegg i bakgrunnen.

490 visninger0 kommentarer