Søk

Inviterer til tidenes møteplass mellom norsk og asiatisk næringsliv

Oppdatert: 3. okt. 2019

Norway-Asia Business Summit 2019 har utviklet seg til å bli den viktigste arenaen for møter mellom norsk og asiatisk næringsliv. 31. oktober til 2. november går konferansen av stabelen i Shanghai.

Det er fortsatt åpent for registrering for bedrifter som ønsker å delta på Norway-Asia Business Summit i slutten av oktober.

Norway-Asia Business Summit 2019 er en møteplass for næringsledere, myndighetsrepresentanter, teknologiinnovatører, næringsforeninger, akademia, eksperter og media fra Norge og asiatiske land. Det er fortsatt åpent for flere deltakere på arrangementet, som finner sted 31. oktober til 2. november.


I år er konferansen lagt til Shanghai, Kinas «Ocean City», og OceanTech Norway-Asia Business Summit 2019 har et særskilt fokus på industri og næring tilknyttet havet. Verdens befolkning øker raskt, og det medfører økt behov for mat, energi, transport og mineraler. Bærekraftig bruk av havet er viktig for å gi økt verdiskapning og vekst.Norwegian-Asia Business Summit har fokus på innovasjon og teknologi for en bærekraftig økonomi med utgangspunkt i havet.


NES-medlemsbedriften Equinor skal sammen med NORWEP, Innovasjon Norge og The Chinese Wind Energy Association ha en programpost om havvind . I løpet av konferansen blir det også flere programposter om fornybar energi og bærekraftig næringsutvikling innen havnæringene.


Norway-Asia Business Summit 2019 arrangeres i tett samarbeid med «Team Norway», Norges ambassade i Beijing, Norges generalkonsulat i Shanghai, Norges generalkonsulat i Guangzhou, Innovasjon Norge, Sjømatrådet, NORWEP, Rederiforbundet og næringsorganisasjonene/foreningene i Norge og Asia (og tilsvarende organisasjoner i Kina/Asia).


I år feirer Norge 65-årsjubileet for diplomtatiske forbindelser med Kina, og det pågår handelasvtaleforhandlinger med Kina og flere asiatiske land.


Årets summit er lagt rett i etterkant av China Fisheries and Seafood Expo i Qingdao og rett i forkant av China International Import Expo i Shanghai.


Rede Generelle spørsmål om konferansen kan sendes på e-post til nabs@norbachina.com eller via link på denne nettsiden.

18 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle