Søk

Invitasjon til startskuddet for Rogaland biogassnettverk

Hvorfor er biogass en mulighet for Rogaland, og hvordan kan vi komme i gang?

Fredag 19. februar inviteres alle biogassinteresserte til digitalt oppstartsmøte i Rogaland biogassnettverk.

Hvorfor er biogass en mulighet for Rogaland, og hvordan kan vi komme i gang? Få mer kunnskap om hva biogassinitiativene selv mener er de viktigste flaskehalsene for biogassproduksjon i Rogaland. Rogaland biogassnettverk har som mål å bidra til økt kunnskap, og ønsker å sette på dagsorden de utfordringene som må løses for at vi skal kunne oppnå økt biogassproduksjon i fylket.


Formålet med Rogaland biogassnettverk er å støtte biogassinitiativene i Rogaland for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring. Bærekraftige løsninger for økt verdiskaping i landbruket er viktig for Rogaland som landbruks- og matregion.


Det å finne gode løsninger for bioresten er nøkkelen til suksess, og nettverket ønsker å legge til rette for samarbeid som kan bidra til nye prosesser og produkter.

Fra det offentlige er kommunene Hå, Klepp, Stavanger og Vindafjord, samt Statsforvalteren i Rogaland med på satsningen.Rogaland biogassnettverk er finansiert av Rogaland fylkeskommune som en del av satsingsområdet avfall som ressurs og økt bruk av restråstoff i «Strategi for bioøkonomi 2018-2030». Arbeidet er også støttet av Miljødirektoratets Klimasatsordning.


Mer informasjon om Rogaland biogassnettverk og link for å melde deg inn i nettverket finner du på Rogaland fylkeskommunes nettsider.


Oppstartsmøtet for Rogaland biogassnettverk arrangeres fredag 19. februar kl. 12:00-13:30 på Teams.


Påmelding her innen tirsdag 16. februar kl. 12.00.


Agenda

Velkommen. Hilde Uppstad, Rogaland fylkeskommune


o Startskudd for Rogaland biogassnettverk. Marianne Chesak, fylkesordfører


o Hvorfor er biogassproduksjon et gode for Rogalandslandbruket?

Status for situasjonen i landbruket, og hvordan biogassproduksjonen kan bidra til å løse utfordringene med spredeareal. Geir Skadberg, landbruksdirektør Statsforvalteren


o Rogaland biogassnettverk. Helga Hellesø, prosjektleder Rogaland biogassnettverk

o Presentasjon av regionale biogassinitiativ:

Årdal Bio v. Olaf Vestersjø

Bioenergi Finnøy v. Kristian Spanne

Biovind (Vindafjord) v. Rune Furseth

Den Magiske Fabrikken Jæren v. Bjørn Malm

Biogass Konsortium, Jæren Biogass og Jæren Biopark v. Per Harald Vabø


o Avslutning – tanker for videre arbeid i nettverket

49 visninger0 kommentarer