Søk

Investeringsbeslutning for delelektrifisering av Sleipner feltsenter

Equinor og partnerne Vår Energi, LOTOS og KUFPEC har tatt en investeringsbeslutning for å delelektrifisere Sleipner feltsenter. Nyheten kom dagen etter meldingen om at det er bred politisk enighet om midlertidige tilpasninger i petroleumsskatten

Kraft fra land til Utsirahøyden og Sleipner feltsenter. (Illustrasjon: Equinor ASA)

Equinor skriver på sine nettsider at det skal legges en kraftkabel fra Sleipner til Gina Krog-plattformen som kobles opp til områdeløsningen for kraft fra land på Utsirahøyden. I de periodene behovet for kraft er større enn kapasiteten i områdeløsningen, vil Sleipner bruke gassturbiner, som de gjør i dag, for å dekke kraftbehovet.


Utslippsbesparelser fra alle feltene tilknyttet områdeløsningen på Utsirahøyden er estimert omtrent 1,15 millioner tonn CO₂ i gjennomsnitt per år. Sleipners andel av denne reduksjonen er forventet å være mer enn 150.000 tonn CO₂ årlig. Næringslivets NOx-fond bidrar med opptil 430 millioner kroner for å kunne realisere delelektrifiseringen av Sleipner feltsenter og de tilknyttede feltene.


Det er også tatt en investeringsbeslutning om elektrifisering av Gina Krog. Dette var et krav fra myndighetene i forbindelse med godkjenning av plan for utbygging og drift for feltet. EPCIC kontrakt for å ferdigstille arbeidet med elektrifisering av Gina Krog er også tildelt Aibel. Kontrakten er i størrelse 160 millioner kroner og gir ca. 60 årsverk fordelt på 1,5 år.


Investeringene for Sleipner elektrifisering vil være i størrelsesorden 850 millioner norske kroner og for Gina Krog elektrifisering i størrelsesorden 640 millioner norske kroner. Planen er at Sleipner og Gina Krog skal kobles opp til kraft fra land områdeløsningen på Utsirahøyden innen slutten av 2022.

27 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle