Søk

Investeringsbeslutning for delelektrifisering av Sleipner feltsenter

Equinor og partnerne Vår Energi, LOTOS og KUFPEC har tatt en investeringsbeslutning for å delelektrifisere Sleipner feltsenter. Nyheten kom dagen etter meldingen om at det er bred politisk enighet om midlertidige tilpasninger i petroleumsskatten

Kraft fra land til Utsirahøyden og Sleipner feltsenter. (Illustrasjon: Equinor ASA)

Equinor skriver på sine nettsider at det skal legges en kraftkabel fra Sleipner til Gina Krog-plattformen som kobles opp til områdeløsningen for kraft fra land på Utsirahøyden. I de periodene behovet for kraft er større enn kapasiteten i områdeløsningen, vil Sleipner bruke gassturbiner, som de gjør i dag, for å dekke kraftbehovet.


Utslippsbesparelser fra alle feltene tilknyttet områdeløsningen på Utsirahøyden er estimert omtrent 1,15 millioner tonn CO₂ i gjennomsnitt per år. Sleipners andel av denne reduksjonen er forventet å være mer enn 150.000 tonn CO₂ årlig. Næringslivets NOx-fond bidrar med opptil 430 millioner kroner for å kunne realisere delelektrifiseringen av Sleipner feltsenter og de tilknyttede feltene.


Det er også tatt en investeringsbeslutning om elektrifisering av Gina Krog. Dette var et krav fra myndighetene i forbindelse med godkjenning av plan for utbygging og drift for feltet. EPCIC kontrakt for å ferdigstille arbeidet med elektrifisering av Gina Krog er også tildelt Aibel. Kontrakten er i størrelse 160 millioner kroner og gir ca. 60 årsverk fordelt på 1,5 år.


Investeringene for Sleipner elektrifisering vil være i størrelsesorden 850 millioner norske kroner og for Gina Krog elektrifisering i størrelsesorden 640 millioner norske kroner. Planen er at Sleipner og Gina Krog skal kobles opp til kraft fra land områdeløsningen på Utsirahøyden innen slutten av 2022.

24 visninger0 kommentarer