Søk

Innovasjonsprosjekter - hvordan finansierer jeg utviklingen?

Onsdag 29. april kl.12:00 inviterer vi til nytt webinar, denne gang med utgangspunkt i to ulike finansieringsordninger for forskning og utvikling.


Har din bedrift et innovasjonsprosjekt på gang, og bygger dette prosjektet på forskning og utviklingsarbeid? Hvilke ordninger passer da for deg? I webinaret onsdag presenteres Forskningsrådets finansiering av Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og ordningen Pilot-T, som er et samarbeid mellom Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge på oppdrag av Samferdselsdepartementet.


Onsdagens webinar tar utgangspunkt i to ulike finansieringsordninger som bygger på forskning og utvikling. Den første er Forskningsrådets finansiering av Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Disse bygger på prosjekter med omfattende innhold av forsknings- og utvikling (FoU). Den andre er Pilot-T, som er et samarbeid mellom Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Denne ordningen er fokusert på å fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder innen mobilitet.


Klikk her for å delta.


Slik blir programmet for onsdagens webinar:

  • Rune Dahl Fitjar snakker innledningsvis om Forskningsrådets finansiering av innovasjonsprosjekter i næringslivet. Han er professor og prorektor for innovasjon ved UiS.

  • Karen Leen J. Hemelsoet forteller hvordan UiS kan bidra. Hun er seniorrådgiver.

  • Nelly Karimi vil snakke om Ingenious hvor studentoppgaver bygger på utfordringer fra arbeidslivet. Karimi er fasilitator for denne ordningen.

  • I tillegg vil Anders Riel Müller snakke om forskningsnettverket for smartby som han leder på UiS. 

  • Deretter tar Innovasjon Norge og Forskningsrådet ordet for å snakke om Pilot-T. Til denne sesjonen kommer Tor Mühlbradt og Mette Brest Jonassen fra de to respektive organisasjonene.

Webinaret arrangeres av Nordic Edge Innovation Cluster, Norwegian Energy Solutions og Norwegian Tunnel Safety Cluster.

Trygve A. Meyer fra Nordic Edge er ordstyrer.63 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle