Søk

Innovasjon Norge spisser sin innsats i utlandet

Antallet faste Innovasjon Norge-kontor i utlandet reduseres fra 30 til 24. Samtidig styrkes tilstedeværelsen noe i de landene der interessen fra norsk næringsliv er stor.

Singapore er en viktig port til Asia, og er nå et av fire markeder der Innovasjon Norge vil styrke sin tilstedeværelse for bedre å bistå norske eksportbedrifter. (Foto: iStock)

– I sum innebærer dette at vi spisser innsatsen vår. Vi styrker tilstedeværelsen i de markedene med størst interesse og potensial for norsk næringsliv. Samtidig reduserer vi innsatse i markeder der vår støtte ikke er like etterspurt, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.  


Styrkes i fire land

Innovasjon Norges tilstedeværelse styrkes noe i Tyskland, USA, Storbritannia og Singapore. Målet med endringene er å styrke den samlede eksportinnsatsen og evnen til å kunne bistå norske bedrifter, både der Innovasjon Norge er til stede og i markeder der de ikke er til stede i dag. I tillegg yter Innovasjon Norge også bistand til eksportrettede bedrifter fra regionkontorene rundt om i Norge


– Vår evne til å eksportere produkter og tjenester er avgjørende for utviklingen av et konkurransedyktig og bærekraftig norsk næringsliv. Innovasjon, næringsutvikling og eksport henger nøye sammen. Vi gjør nå endringer som vil styrke den eksportrettede innsatsen vår og gi oss nødvendig fleksibilitet til å bistå bedrifter i arbeidet med å gripe konkrete markedsmuligheter i utlandet, sier Håkon Haugli.

 

Omfattende prosess Styret i Innovasjon Norge ga i september sin tilslutning til de endringene som nå blir gjennomført. Endringene bygger på tre kriterier: Det skal være tilstrekkelig interesse for markedet i norsk næringsliv, markedet må ha tilstrekkelig potensial for norsk næringsliv og Innovasjon Norge må gjennom sin tilstedeværelse bidra til å utgjøre en forskjell for næringsaktører som eksporterer eller ønsker å eksportere til det aktuelle markedet. 

Samlet betyr det følgende endringer i Innovasjon Norges internasjonale tilstedeværelse:

  • Styrking av kontorene i Singapore, Storbritannia (London), Tyskland (Hamburg og München) og USA (New York og San Francisco).

  • Avvikling av kontorene i Danmark (København), Finland (Helsinki), Indonesia (Jakarta), Polen (Warszawa) og Sør-Afrika (Cape Town), og nedlegging av ett av to kontorer i India (Mumbai).


Endringene skal gjennomføres i 2021, og vil berøre ca. 25 årsverk i Innovasjon Norge. Innovasjon Norge vil med dette fremover være til stede med 24 faste internasjonale kontor fordelt på 19 markeder. I tillegg kommer fire prosjektkontor for EØS-oppdraget i Europa.


Mer fleksible tjenester – Norge er et lite land som ikke kan være til stede i alle markeder. Målet med de endringene vi nå foretar er en mer målrettet og fleksibel innsats, som i sum gir et bedre tilbud til et internasjonalt norsk næringsliv der det er størst behov og muligheter, sier Per Niederbach, direktør for Divisjon entreprenørskap, vekst og eksport i Innovasjon Norge. 

56 visninger1 kommentar