Søk

Innovasjon Norge inviterer bedrifter til Global Growth program i Canada

Innovasjon Norge arrangerer nå et Global Growth program for bedrifter som kan levere bærekraftige offshoreløsninger i Canada. Bedrifter kan søke innen 1. september.


Global Growth Sustainable Offshore Solutions Canada er Innovasjon Norges program for å hjelpe bedrifter som vil inn i det kanadiske offshore-markedet. (Illustrasjon: Xtockimages/iStock)

Bay de Nord feltet i Canada med store oljereserver er forventet å bli det neste omfattende utviklingsprosjektet i det nordøstre Canada. Utvikling og drift av oljefeltet i Flemish Pass i Canada er ventet å bli utfordrende, da det ligger 500 kilometer utenfor kysten og på vanndyp ned mot 1200 meter. I tillegg er det svært utsatte værforhold i området. Innovasjon Norge setter nå i gang et eksportprogram kalt Global Growth Sustainable Offshore Solutions Canada for bistå med kompetanse overfor norske bedrifter som kan tenke seg inn i markedet.


Det er forventet at Equinor starter sitt utviklingsprosjekt for feltet i 2020, og det innebærer forretningsmuligheter for norske selskap som har teknologi som kan redusere kostnadene ved boring, vedlikehold og produksjon i utsatte havstrøk. Det er blant annet ønske om leverandører innenfor områdene renseteknologi, remote operations, integrerte operasjoner, reduksjon av avfallsmengde, IOR, undervannsteknologi, effektiv lagring offshore og effektiv transport av personell og varer.


Industrien på Newfoundland er i en overgang der det nå er mer fokus på økt utnyttelsesgrad på etablerte felt. Digitalisering og innovasjon innenfor subsea-teknologi som kan bidra til kostnadsreduksjon og økt effektivitet har derfor prioritet.


Innovasjon Norge kan støtte bedrifter i å bygge en internasjonaliseringsstrategi som er tilpasset markedet. Programmet omfatter blant annet workshops om forretningsmodellering, informasjon om eksportforskrifter og praktiske retningslinjer, B2B-møter med relevante representanter for det kanadiske markedet, økt markedsinnsikt og informasjon om hvordan du gjør forretninger i Canada.


I Global Growth-programmet skal deltakerne delta på tre samlinger i Norge. I tillegg er det to markedsbesøk av 3-5 dagers varighet i Canada. Programmet starter opp høsten 2019 og er ferdig våren 2020.


Deltakeravgiften er 30.000 kroner per selskap. Overnatting, reiseutgifter og andre tilsvarende kostnader dekker selskapene selv.


Bedrifter som ønsker å delta må melde sin interesse til Innovasjon Norge senest 1. september.


15 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle