Søk

Innovasjon er nøkkelen til en renere energifremtid

Alle paneldeltakerne i Næringsforeningens arrangement «Energy for the future» var enige om at verden trenger mer fornybar energi. Spørsmålet er hvor fort overgangen til fornybare energikilder kan skje.

Emilie Christensen fra YPB presenterte NES arbeid for innovasjon og transformasjon i energisektoren.

Næringsforeningen hadde invitert Helleik Syste fra Future Energy Hub ved UiS, masterstudent Larissa Nunes som er koordinator for SPE Young Stavanger ved UiS, Emilie Martinsen Christensen fra Norwegian Energy Solutions YPB, masterstudent Muhammad Ali Kaifi ved energi og miljø ved UiS og Vårin Sinnes fra Grønn Ungdom Rogaland til å debattere vår felles energifremtid.


Helleik Syse fra UiS viste fram smarttelefonen som et eksempel på hvordan man i dag kan få "mer ut av mindre" ved at telefonen har funksjoner som en tidligere trengte mange elektriske apparater til.

Paneldeltakerne hadde ulike innfallsvinkler til kveldens tema: Helleik Syse la frem fakta om utviklingen frem mot i dag og hvilke utfordringer vi står overfor. Vårin Sinnes understreket betydningen av å stanse global oppvarming og tok til orde for at Norge umiddelbart bør stanse investeringer i petroleumssektoren til fordel for en satsing på fornybar teknologi.


Larissa Nunes fra Brasil og Muhammad Ali Kaifi fra Pakistan hadde begge et internasjonalt perspektiv og tok til orde for en gradvis overgang til mer fornybar energi, fordi også utvikling og produksjon av fornybar energi kan ha negative konsekvenser i forhold til natur, miljø og biologisk mangfold.


– Vi i Norge kan ta «en for laget» og utvikle fornybar-teknologi som kan eksporteres og skape nye arbeidsplasser, sa YPB-leder Emilie Christensen under Næringsforeningens arrangement «Energy for the future».


Emilie argumenterte for at nye og grønnere verdikjeder, fra produksjon til sluttbruker, bør utvikles parallelt med at Norge produserer olje- og gass for å dekke verdens energibehov.


– Dersom vi skal kutte ut olje- og gass, må vi sørge for at alle de som arbeider innen petroleumssektoren får noe annet å gjøre, la hun til.


YPB-lederen tok til orde for at kompetansen som Norge har innen olje- og gass bør brukes til å utvikle nye løsninger innen fornybar, og Vårin Sinnes i Grønn Ungdom sa seg helt enig i det.


– Vi må gjøre investeringene i utvikling av teknologi fornybar energi nå. Dersom vi venter til resten av Europa har lagt om, da blir vi tapere på forbybar-området og norske arbeidsplasser går tapt, sa Sinnes.


Obinna Eleri, YPB-medlem og ansatt i batteriselskapet Beyonder AS, er en av mange som har utdanningsbakgrunn fra petroleum men som i dag jobber med fornybar. Han hadde følgende kommentar:


– Vi kan ikke bare stanse olje- og gass. Det er mye som kan gjøres for å redusere utslippene fra olje- og gassproduksjonen. Utvikling av fornybar energiteknologi må gå hånd i hånd med utvikling av teknologi for å redusere utslippene fra petroleumssektoren. Vi må få bærekraftige løsninger både for olje- og gass og fornybar.

Inger Tone Ødegård fra Næringsforeningen ledet arrangementet og sørget for at Covid-19 retningslinjene ble fulgt fra start til slutt.

155 visninger0 kommentarer