Søk

InGenious-studentene tar utfordringen

Innovasjon og nytenking blir stadig mer viktig i næringslivet. UiS har to kurs der studenter fordyper seg i konkrete utfordringer i bedrifter. Samarbeidet er fruktbart for begge parter.

InGenious-kursene gir masterstudentene konkrete utfordringer de skal jobbe med ute i bedriftene. Nå planlegges vårens kurs, og InGenious tar gjerne imot utfordringer fra NES-bedrifter. (Foto: UiS)

I fjor høst startet InGenious opp på UiS med kurset «Knowledge based entrepreneurship». I løpet av høstsemesteret arbeidet studentene i grupper med utarbeidelse av forretningsplaner basert på konkrete utfordringer i enkeltbedrifter. I år ble programmet utvidet med kurset «Strategies for innovation management» i vårsemesteret.


Nelly Narges Karimi arbeider i innovasjonsavdelingen på UiS og har ansvar for programmet. Hun håper mange bedrifter tar kontakt med henne og har spennende utfordringer som studentene kan ta fatt på på når kurset «Strategies for innovation management» går i gang våren 2021.


Tverrfaglige team

Studentene er på masternivå og fra alle fakulteter, og de settes sammen i tverrfaglige team på cirka tre studenter. Hvert team får tildelt en bedrift der de får en konkret problemstilling å jobbe med. I motsetning til masteroppgaver, der studenter kan fordyper seg i en oppgave i en bedrift et helt semester, er InGenious kurs som gir poeng tilsvarende 1/3 semester.


– Bedriftene formulerer en utfordring som studentene skal jobbe med. Innen energisektoren kan det kan for eksempel være problemstillinger relatert til hvordan bedriften best skal arbeide med bærekraftsmålene, eller hvordan bedriften kan gå i gang med «det grønne skiftet». Det kan være alle typer utfordringer, med unntak av de veldig tekniske, sier Nelly Narges Karimi.


Høsten 2020 har studentene på «Knowledge based entrepreneurship» sett på utfordringer i det offentlige, blant annet for Stavanger kommune og Kolumbus. 27. november presenterer studentteamene sitt arbeid i et åpent webinar.


Nå forberedes vårsemesteret

Innovasjonsavdelingen på UiS er nå i gang med å forberede vårsemesteret, og Nelly Narges Karimi ønsker seg utfordringer fra bedriftene.


– Bedrifter som er interesserte i å vite mer, eller som har en utfordring klar til studentene, kan kontakte meg eller gå inn via skjemaet vårt på nett. Vi kan hjelpe med å formulere utfordringene dersom bedriftene er litt usikre på hva som kan være aktuelt, sier hun.


I januar presenterer bedriftene seg selv og utfordringene på UiS, og deretter søker studentene og blir tildelt oppgaver.


Bedriftene må avsette 10-12 timer per semester til InGenious, gjerne ved at det hver uke brukes en time eller to til å sette studentene inn i utfordringen og gjøre dem kjent med bedriften.


– Her lærer studentene gjennom praksis, og bedriftene får verdifull input i form av en rapport som de kan bygge videre på, sier Nelly Narges Karimi.


Har din bedrift en utfofrdring til InGenious-studentene?

Kontakt Nelly Narges Karimi direkte eller via InGenious


Her finner du en oversikt over de problemstillingene InGenious-studentene ved UiS har arbeidet med siden oppstarten høsten 2019.


75 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle