Søk

Få hjelp fra UiS-studenter gjennom InGenious

Har din virksomhet en utfordring? Gjenom UiS' InGenious-program som kobler studenter sammen med næringslivet, inviteres du til å melde inn ditt konkrete case innen 10. august. Et tverrfaglig student-team fra UiS skal så prøve å komme opp med løsningsforslag til deg.


De 14 deltakere fra NES’ administrasjon, styre, tekniske komité, nøkkelbedrifter i klyngen og samarbeidspartnere som var med på turen, fått en bedre forståelse for hvilket mulighetsrom som finnes for norske aktører.

Universitetet i Stavanger ønsker å ha en sentral og positiv rolle i et bærekraftig og grønt skifte i regionen vår. For å få til dette ønsker de økt og tettere samarbeid med lokalt arbeidsliv. Siden høsten 2019 har UiS gjennomført 35 utfordringer med offentlige og private virksomheter. 150 studenter fra 28 land innen 15 ulike fagområder har deltatt.


I InGenious settes tverrfaglige student-team sammen for å jobbe med en konkret utfordring/case fra arbeidslivet. Din virksomhet vil ha ett eller flere studentteam som vil jobbe med din virksomhets utfordring over et helt semester.


Programmet avsluttes med en seremoni der studentene presenterer en løsning eller anbefaling.


Bedrifter og offentlige virksomheter kan melde inn sine utfordringer i UiS samarbeidsportal


UiS har hatt gode erfaringer med programmet og fått meget positive tilbakemeldinger fra arbeidslivet som har hatt stort utbytte av samarbeidet. Dermed utvider de nå fra ett til fire tilbud fra neste høst.


InGenious-programmet høsten 2022:


1) Green transition

2) Digital marketing

3) Sustainable Resource Recovery

4) Knowledge-based entrepreneurship


UiS inviterer offentlig og privat sektor, start-ups, SMB-er og store virksomheter til å melde inn utfordringer i sin samarbeidsportal innen 10. august 2022.


Ta kontakt med ingenious@uis.no i tilfelle spørsmål.


InGenious - fall 2022
.pdf
Download PDF • 212KB