Søk

IKM blir medeier i Flexible Floating Systems AS

Tre klyngebedrifter går sammen om videreutvikling av Flexifloat-konseptet, når IKM nå kjøper seg inn i selskapet og inngår samarbeidsavtale med Rosenberg Worley om teknologibistand og på sikt leveranser av produkt og tjenester.


IKM investerer i Flexifloat teknologien ved å gå inn i teknologiselskapet Flexible Floating System AS. IKM får en eierandel på 16,6 prosent i selskapet. Som en del av avtalen inngår også IKM en samarbeidsavtale med Rosenberg Worley AS for å bistå Rosenberg i teknologiutviklingsfasen, samt på sikt også leveranser av aktuelle produkter og tjenester etter kommersialisering. Rosenberg har eksklusive rettigheter til å bruke Flexifloat teknologien.


Flexible Floating Systems AS har et konsept for offshore vind som skiller seg fra andre konsepter ved at også selve konstruksjonen vil bidra til å generere energi fra bølger. IKM vil med dette fortsette satsingen i vindmarkedet gjennom selskapet IKM InWind.


– Vi er overbevist om at offshore vind er et område hvor IKM kan bidra med teknologi og løsninger for fremtiden. Vi har over de siste 30 årene opparbeidet oss en betydelig kompetanse innen design, konstruksjon og drift av marine konstruksjoner som er relevante for nettopp dette området! uttaler Ståle Kyllingstad i en pressemelding.


IKM og Rosenberg har fra før et godt samarbeid på flere områder. Nå vil samarbeidet også omfatte fornybar energi.


– Fra vår side i IKM er dette veldig spennende. Vi startet for flere år siden en strategisk satsing i forhold til fornybar, men det har hittil hovedsaklig vært innen vind på drift og vedlikehold. Her går vi inn i en tidlig fase og kan bidra både i forhold til engineering, design og senere produksjon , sier divisjonsdirektør i IKM subsea og fornybar, Øystein Stjern.

Energi fra vind, bølger og sol

Selve teknologien til havvindkonseptet Flexifloat er basert på å plassere 9 vindturbiner på et stort flytende fundament i stål. Fundamentet består av fleksible kuber i stål som lar konstruksjonen bevege seg på havet som et teppe. På denne måten spiller konstruksjonen på lag med kreftene i havet.


– Dette medfører mindre fundamentkostnader pr. turbin og en svært lovende kalkyle for konseptet forteller Knut Høiland som leder utviklingen av konseptet i Rosenberg.


– Konseptet er i tillegg egnet for å ta opp energi fra både bølger og sol. I sum bidrar dette til at konseptet blir veldig konkurransedyktig i det kommende marked for flytende havvind avslutter Høiland.


Rosenberg Worley og Flexifloat har siden mars arbeidet med teknologikvalifisering av fundamentet, og det er gjort noen designmodifikasjoner. Neste steg er bassengtesten.


– Vi må nå også begynne å tenke på pilotering av anlegget. Jeg tror det vil skje mye i 2021, sier Knut Høiland.


402 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle