Søk

I klimautfordringer ligger det også mange nye muligheter

Oppdatert: 19. jul. 2019

– Det er en utfordring å kunne snu seg raskt nok så en ikke mister toget, sa Vice President Philippe F. Mathieu fra Equinor på DNB og NES sitt seminar om klima som risiko for norsk økonomi.Philippe F. Mathieu fra Equinor og konferansier Christian Herheim fra Klimapartner Rogaland.


Banksjef for bedriftsmarked i DNB Rogaland Gry Berit Lundal og CEO Egil Aanestad fra Norwegian Energy Solutions (NES) ønsket sammen med Andreas Borsheim fra NES Young Professional Board velkommen til seminaret i DNB Arena onsdag 22. mai.


Norwegian Energy Solutions logo viste godt igjen på skjermene i DNB Arena i forbindelse med arrangementet.

Klima som risiko for norsk økonom var dagens tema, og blant deltakerne var både representanter for næringsliv og politikk.


– Et formidabelt potensiale

– Klimautfordringen er reell og krever at vi handler, og det ganske fort. Det er kjekt å jobbe i Equinor, som er et selskap som tar dette på alvor, sa vice president i Equinor, Philippe F. Mathieu, innledningsvis i sitt innlegg.

Han fortalte om den innsatsen selskapet allerede har gjort for å kutte CO2 utslipp og at Equinor de siste årene har vært igjennom en transformasjon som både har resultert i effektivisering og mindre CO2 utslipp.

– Vi har hatt flere strategiske prosjekt i forhold til elektrifisering av oljefelt, og vi ønsker å satse på flytende havvind på Hywind Tampen. Der vil det bli tatt en investeringsbeslutning i slutten av 2019. Vi ser et formidabelt potensiale for slik type industri, sa Mathieu.


Han la til at Equinor også er i gang med prosjektet Northern Light for fangst og lagring av CO2 i reservoar offshore. Prosjektet er et samarbeid mellom med Gassnova, Shell, Total og Equinor.


– Vi kan ikke håpe på vekst

Påtroppende UiS-rektor Klaus Mohn var neste deltaker på programmet. Han var med i Klimarisikoutvalget og tok til orde for at globale nettoutslipp av CO2 bør være rundt null i år 2050.


– Det er en enorm utfordring som krever mye mer av oss enn å produsere olje og gass på en mer skånsom måte. Etterspørsel og produksjon av fossile brensel må ned, og om vi utsetter dette vil det legge stein og kostnader til børen. Vi kan ikke håpe på vekst i olje- og gassektoren hvis vi har et mål om å redusere CO2 utslippene frem mot 2050, sa han.


Selv om Norge relativt sett er lite utsatt for fysisk klimarisiko sett i forhold til mange andre land, er landet med stor olje- og gassproduksjon mer utsatt for såkalt overgangsrisiko. Det vil for eksempel si risiko for at markedet endrer seg eller at nasjonale eller internasjonale myndigheter endrer rammebetingelser slik at det får konsekvenser for norske bedrifter.

– Jeg tror nok ingenting slår risikoen fra markedsutviklingen, sa Mohn.


Pekte på forbruket

– Her er det ingen som snakker om det egentlige problemet, sa CEO Ståle Kyllingstad i IKM da han entret podiet.


– 5 prosent av CO2 utslippet skjer ved produksjonen av oljen, mens 95 prosent skjer når vi bruker den. Hadde vi i verden brukt like mye penger på klimaproblematikken som vi bruker på å ta livet av hverandre i krig, ja så hadde vi løst klimaproblemet, slo han kategorisk fast.


IKM henter i dag 99 prosent av sine oppdrag fra olje- og gassindustrien. Selskapet er store på hele verdikjeden, og de kommer til å ansette flere folk.

– Vår næring får sykt med søkere. Vi er ikke upopulære, og vi betaler ikke lenger fantasilønninger. Produksjonen følger etterspørselen etter olje- og gass. Og den dag etterspørselen etter olje- og gass er slutt, da har vi funnet på noe annet. Behovet styrer alt, sa Kyllingstad.


I dag la han til at verden tørster etter olje, og at Norge produserer olje og gass med betraktelig lavere CO2 utslipp enn i andre deler av verden. Publikum på seminaret fikk også noe å tygge på, både bokstavlig talt og i overført betydning:


– Forbruket av hydrokarboner er det som er problemet. 17 av verdens kontainerskip slipper ut like mye CO2 som hele Norge. Tenk på det når dere gafler innpå bananer og meloner, og tenk på pølsen du spiste på 17. mai.


Kyllingstad mente det er et stort problem at klimadebatten har en tendens til å bli følelsesbasert og ikke faktabasert slik den burde være.

Klimarisiko og fremtiden for norsk olje- og gassproduksjon var tema for DNB og NES sitt seminar. F.v. Andreas Borsheim fra NES Young Professional Board, Egil Aanestad fra NES, Gry Berit Lundal fra DNB, Philippe F. Mathieu fra Equinor, Ståle Kyllingstad fra IKM og konferansier Christian Herheim fra Klimapartner Rogaland.60 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle