Søk

Hvorden fungerer den nye lånegarantiordningen?

Bankene opplever nå stor pågang fra bedrifter som ønsker å søke lån under den nye lånegarantiordningen som myndighetene har iverksatt i koronakrisen.


Nå foreligger lånegarantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter, og bankene har allerede begynt å innvilge lån. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Nå foreligger lånegarantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter som er et av flere viktige tiltak regjeringen har fått på plass for næringslivet.


Slik fungerer ordningen

Myndighetene stiller blant annet følgende kriterier for ordningen:

 • Lånegarantiordningen har en ramme på 50 milliarder.

 • Samlet lån kan ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25% av bedriftens omsetning i 2019.

 • Ordningen vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de er i.

 • Kreditten er ment å dekke utfordringer som utelukkende har oppstått på grunn av koronasituasjonen.

 • Finansdepartementet understreker at ordningen i utgangspunktet er innrettet for bedrifter og som er levedyktige på lang sikt.

 • Løpetiden er maksimalt tre år, og loven gjelder kun nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget har trådt i kraft og frem til 1. juni 2020.


– Det er veldig mye som skjer samtidig nå sier, regionbanksjef Terje R. Fanebust i DNB.


Han kan fortelle at de fleste banker har utarbeidet lånesøknadsskjema som ligger i nettbanken, og at banken betalte ut sitt første lånegaranti-lån fredag i sist uke.


– Hos oss i DNB må du logge deg inn i bedriftsnettbanken hvor du finner søknadsskjema. Det enkleste for dem som vil søke, er å søke i den bank bedriften har sitt kundeforhold, sier han.


Kontantstøtteordning

Regjeringen foreslår nå også en kontantstøtte til virksomheter som er rammet av korona. Forslaget går ut på at staten dekker en del av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetning og inntekt som følge av korona og smittevernstiltakene. Ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned.


Dette vil bli ordning der bedriftene kan søke støtte gjennom en sentral digital portal hvor behandlingen skal være automatisert.


– Bankene skal ikke ta noen beslutninger om hvem som får denne støtten, avslutter regionbanksjefen i DNB.

Så langt vet vi følgende om kontantstøtte ordningen:

 • Pengene skal utbetales som kontantstøtte som kommer næringslivet til gode så fort som mulig. Det er forespeilet innen 3 uker.

 • Støtten skal gå til bedrifter med vesentlig fall i omsetning og skal dekke uunngåelige kostnader som husleie og forsikring.

 • Kompensasjonen skal gjelde for to måneder, men ordningen kan bli forlenget.

 • Målet er å etablere én bred ordning som treffer bredt, slik at sannsynligheten for å måtte innføre spesialordninger mot enkeltbransjer og enkelttilfeller reduseres.

 • Det skal være så enkelt som mulig å benytte og administrere ordningen.

 • Bedriften må selv søke om støtte og vil samtidig stå ansvarlig for at informasjonen de oppgir er riktig slik at ordningen ikke misbrukes. Det skal også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

26 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle