Søk

Hva er potensialet i grønn energi?

Oppdatert: 12. nov. 2020

– Regionen har ingen industrielle lokomotiv innen fornybar, sa Atle Blomgren fra NORCE og la til at mye av klimaaktiviteten i Stavanger-området er knyttet opp mot selskap innen olje og gass. Nå drar NES i gang innovasjonsgrupper for å få i gang flere fornybar-prosjekter.

Styreleder Tor Arnesen i Norwegian Energy Solution innledet møtet og ønsket deltakerne velkommen.

I går arrangerte energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES) i samarbeid med EY oppstartsmøte for seminarserien som i høst skal mobilisere selskapene i klyngen til en satsing for å få i gang flere prosjekter innenfor fornybar energi.


Oppstartsmøtet ble holdt i DNB Arena, i et møterom som var fullsatt med 45 deltakere og ble gjennomført i tråd med myndighetenes smitteforebyggende tiltak.


Innledningsvis orienterte NES styreleder Tor Arnesen om bakgrunn, mandat og rammer for prosessen med NES fornybargrupper. Deretter var det fokus på fornybarmarkedet, både ut fra et globalt, nasjonalt og lokalt perspektiv.


Utfordringer og muligheter

Dan Jacob Wangen og Andreas Bliersback fra EY tok for seg det store bildet i fornybarmarkedet. De slo blant annet fast at elektrifisering kun kan stå for omtrent halvparten av vårt globale energiforbruk i 2050, samtidig som de kunne fortelle at selskapet Tesla nå har større markedsverdi enn Exxon Mobil.


– Alle disse endringene skaper utfordringer for olje- og gassektoren, men det skaper også nye muligheter, sa EYs eksperter og listet opp fossile brennstoff og raffinering, fornybar energi, grå til blå hydrogen og dekarbonisering av annen industri som mulige satsingsområder.


Atle Blomgren fra NORCE tok i sitt innlegg for seg det regionale potensialet og status for fornybarsegmentet i Rogaland.


– Det er ingen industrielle lokomotiv innen fornybar i regionen, og mye regional klimaaktivitet er så tett koblet opp til olje og gass at det kan være vanskelig å skille, sa han.


Norsk andel av verdiskaping i et vindprosjekt er også veldig lav sammenlignet med det norsk andel verdiskaping er innen olje og gass, og i det finnes et potensiale for vekst ved å få på plass flere ledd i verdikjeden.


Kapitalperspektivet

DNB stilte med senioranalytiker Karl Magnus Maribu fra DNB Markets og Øyvind Rustad fra DNB Kraft og Fornybar, som begge bidro med et innblikk i kapitalperspektivet.


Senioranalytiker Karl Magnus Maribu fra DNB Markets pekte blant annet på EU sine klimamål som legger føringer for endringer i energisystemet i Europa de neste ti årene.

Karl Magnus Maribu fortalte om et energisystem som vil være i full endring de neste 10 årene, og endringene vil for en stor grad være drevet av utslippsmål og kostnadsfall. Han presenterte også søyler og diagrammer som illustrerte lønnsomheten i utbygging av ulike typer løsninger for fornybar kraft, og prognoser for videre markedsutvikling.


Øyvind Rustad fra DNB trakk fram betydningen av å vurdere politisk riisko og risiko knyttet til subsidieordninger i forhold til fornybarsatsing.

Øyvind Rustad fokuserte blant annet på mulighetene for norsk innovasjon og eksport innen fornybare energiløsninger, og han viste fram en oversikt med spørsmål selskaper kan stille seg selv for å lage en god strategi for innovasjon og eksport av grønn teknologi og kompetanse. Her hører alt fra markedsevaluering, allianser med norske og internasjonale aktører, teknologisk og kostnadsmessig ledelse og politisk risiko knyttet til subsidieordninger, med i vurdringen.


Avslutningsvis sørget programansvarlig for møtet, Birger Haraldseid, for at deltakerne ble kjent med mangfoldet i teknologi og kompetanse, ved at samtlige deltakere fikk si noen ord om seg selv og sitt engasjement.


Hydrogen og havenergi

Etter at det faglige programmet var ferdig, ble det servert burgere i restauranten og deltakerne fikk se Oilers spille bortekamp mot Stjernen.


De neste tre samlingene i NES fornybar-seminarserie er utsatt til tidlig i 2021 på grunn av Covid-19 smittesituasjonen og restriksjoner og råd fra nasjonale og lokale myndigheter.


Deltakerne på oppstartsmøtet vil få invitasjoner til samlingene i egen mail. Andre interesserte kan kontakte oss på e-post

198 visninger0 kommentarer