Søk

Hopper bukk over til fornybare energiløsninger

Global oppvarming kan bremses ved at utviklingsland går direkte over på fornybare energiløsninger i stedet for å gå veien om kull, olje og gass.


I utviklingsland kan satsing på fornybar energi, for eksempel fra sol eller vind, være med på å begrense veksten i klimagassutslipp som økt velstand vil medføre. Dette bildet er fra Sør Afrika. (Foto: Mr.Novel/iStock)

Økt global etterspørsel etter fossilt brennstoff fører til økte CO2-utslipp. Land som USA, Japan og land i Europa opplevde sin industrielle revolusjon på 1800-tallet og stod inntil nylig for de største utslippene av CO2. Disse landene har 1,2 milliarder innbyggere. Nå opplever resten av verden, med en befolkning på omlag 6 milliarder mennesker, økt industrialisering og velstandsvekst. Det har ført til en eksplosiv økning i CO2-utslipp de siste tiårene.


José Goldemberg, Professor Emeritus ved University of Sao Paulo i Brasil, mener det å «hoppe teknologisk bukk» over fossile energikilder.


Utslippene av klimagasser i OECD-land er i ferd med å flate ut, mens utslippene i andre deler av verden øker.


Professor José Goldemberg mener i en artikkel i openaccessgovernment at utviklingsland bør motiveres til å ta i bruk utslippsfrie energiløsninger og ny teknologi for å redusere den raske veksten i CO2-utslipp.


Han peker på at klimagassutslippene kan bremses dersom utviklingsland tar i bruk ny teknologi i stedet for å gå samme forurensende vei som industrialiserte land har gått.


For eksempel har mange isolerte landsbyer gått over fra bruk av parafinlamper og parafinlys til lyspærer drevet av lokale solcellepaneler. Det er mye mer effektivt og miljøvennlig enn om et stort fossildrevet elektrisitetsverk skulle distribuert strøm over lange strekninger.


Mange moderne bilmodeller produsert i India og Kina er mer energieffektive enn biler som brukes i USA. I stålindustrien brukes det nå i utviklingsland ofte mindre energi per tonn stål enn ved produksjon i europeiske land.


Et annet eksempel er satsingen på biodrivstoff i Brasil. I Brasil ble det i 1975 startet opp et etanol-program for å utnytte sukkerrør og annen lokalprodusert biomasse til produksjon av biodrivstoff for å gjøre landet mindre avhengig av olje. I dag utgjør etanol laget av sukkerrør en viktig del av drivstoffet for den brasilianske bilparken.


José Goldemberg mener teknologisk «bukk-hopping» kombinert med energiløsninger som er bygget på lokale ressurser og tilpasset lokale forhold, kan være med på å løse to av verdens største utfordringer: Den globale energikrisen og global oppvarming.

8 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle