Søk

Komitéen er klar for å vurdere nye klyngeprosjekter

Oppdatert: 3. mar. 2020

NES medlemsbedrifter kan levere inn forslag til klyngeprosjekter. Etter at de er gjennomgått av administrasjonen, legges de frem for teknisk komité som kan gi klarsignal til at prosjektet settes i gang.


Oddvar Skjæveland og Torbjørg K. Fossum presenterte teknisk komité for NES styre, advisory board, YPB og representanter for DNB tirsdag 28. januar.


Teknisk komité, som er det foreløpige navnet, ble konstituert før jul og arbeider nå med å få på plass prosessen for etablering av fremtidige klyngeprosjekter.


Prosjektforslag leveres inn til NES administrasjon, som går igjennom forslagene og forbereder dem sammen med ledelsen i teknisk komité. De forslagene som blir anbefalt, legges fram for komitéen. Der får forslagsstiller anledning til å møte for å pitche sin idé for komitémedlemmene.


Dersom én eller flere av komitémedlemmene går inn for forslaget til klyngeprosjekt blir det etablert et konsortium, en finansieringsplan og prosjektplan før det går tilbake til komitéen for endelig behandling og igangsettelse.


Teknisk komité vil også få fremlagt de prosjektforslagene som ikke er anbefalt videreført, men uten at forslagsstiller får møte og legge forslaget fram for komitéen. Forslag som teknisk komité ikke ønsker å gå videre med kan, dersom forslagsstiller ønsker det, bli lagt fram for en referansegruppe bestående av leverandørbedrifter.


Fremover ønsker teknisk komité at deltakerne på klyngens workshop-arrangement utfordres til å levere inn prosjektidéer relatert til temaet i etterkant. Medlemmer kan selvsagt også levere inn andre prosjektforslag.


Teknisk komité består nå av Oddvar Skjæveland (Norce), Torbjørg K. Fossum (Equinor), Madeline Moore og Kristina Wittmeyer (Shell), Johan Kverneland (Total), Sigurd Gaard (WintershallDEA), Martin Sigmundstad (Validé) og Ole Klingsheim (ConocoPhillips).


84 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle