Søk

Havvindkonferansen med fokus på industriell vekst i nytt marked

Future Energy Hub på UiS inviterte i går til digital direktestrømming av havvindkonferansen High Wind 2020. Mange valgte nok også å følge konferansen digitalt hjemmefra i stedet for å være til stede på konferansehotellet i Stavanger.

Stemningen var god på UiS, og det var trygg avstand mellom de fremmøtte som fulgte High Wind 2020 digitalt.

Konferansen High Wind 2020 ble i går arrangert på Radisson Blu Atlantic Hall i Stavanger. NES var en av arrangørene som stod bak konferansen, som opprinnelig var planlagt over to dager i mars men måtte utsettes på grunn av Covid-19 pandemien. Dagen før konferansen gikk ordfører og smittevernoverlege i Stavanger kommune ut med en oppfordring til alle deltakerne om å følge arrangementet digitalt av hensyn til pandemien. Det var derfor god plass mellom dem som valgte å møte opp i Atlantic Hall.


På UiS hadde Future Energy Hub invitert til digital streaming av konferansen, og også der var det god plass mellom deltakerne. Future Energy Hub serverte også lunsj til de fremmøtte, og stemningen var god.


Nye industrielle verdikjeder

Målet med konferansen var å dele kunnskap og informasjon om havvind. Det ble blant annet satt fokus på mulighetene for å redusere klimautslipp, bygge nye industrielle verdikjeder, samt markeds- og jobbmuligheter for industrien. I tillegg ble politisk rammeverk for utvikling av havbruk til havs debattert.

DNB Markets orienterte blant annet om nasjonale satsinger innen havvind på konferansen i Atlantic Hall onsdag 4. november.

På konferansen ble det lagt fram en ny rapport laget av THEMA Consulting, som beskriver potensialet for norsk industri i havvindmarkedet. Marius Holm Rennesund presenterte hovedfunnene i rapporten, som offentliggjøres i sin helhet fredag 6. november.


Rapporten ser på norsk industris muligheter frem mot 2050 og konkluderer med at havvind har potensiale til å bli en av de viktigste industriene i Norge i årene fremover. I første omgang er det største markedet i Europa, men på sikt vil Kina representere det største havvindmarkedet.


Tre ulike scenarier

Rapporten tar for seg tre ulike scenarier for verdiskapingspotensialet innen norsk havvind, alt avhengig av hvor raskt utviklingen av havvind i Norge skjer og hvilke politiske virkemidler som tas i bruk for å tilrettelegge for utviklingen.

Det laveste anslaget var på tre milliarder euro i omsetning for norske havvindaktører i 2050, det mellomste på sju milliarder euro og det høyeste anslaget på ti milliarder euro. Anslaget på ti milliarder euro forutsetter en norsk politikk som stimulerer den norske leverandørkjeden. Anslagene på sju og ti milliarder forutsetter begge at områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II bygges ut.


25 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle