Søk

Har forsket på fiskeslakt brukt til produksjon av biogass

Ved å blande inn cirka 15 prosent slakteavfall fra fiskeindustrien i en biogassreaktor som tilsettes storfegjødsel, vil metanutbyttet bli doblet.

Død laks fra oppdrettsanlegg og avfall fra slakting av fisk kan utnyttes for mer effektiv produksjon av biogass. (Foto: iStock/Lester 120)

På nettnyhetsstedet Tekfisk.no skriver forsker Linn Solli ved NIBIO om fiskeslakt som en energiløsning for fremtiden. I følge forskeren skal det bare ett og et halvt tonn fiskeslakt til for å forsyne en gjennomsnittlig leilighet med energi i cirka fem måneder.


Linn Solli har skrevet doktorgrad om biogassproduksjon fra slakt- og avskjær fra fiskeindustrien. Forsøkene hennes har vist at en ved å blande inn cirka 15 prosent fiskeslakt i en biogassreaktor som tilsettes storfegjødsel, vil metanutbyttet bli doblet. I tillegg omdannes en stor del av det organiske innholdet i slakteavfallet til biometan.


Mjøsanlegget Biogass på Lillehammer er et behandlingsanlegg som gjør matavfall om til våtgjødsel, kompost og gass. De vil gjerne ta imot mer avfall fra fiskenæringen for å omdanne det til biogass.


De siste årene har anaerob nedbryting av biomasse og biogassproduksjon fått økt fokus, spesielt fordi prosessen kan bidra til å redusere klimautslipp. Gjennom biogassprosessen brytes organiske sammensetninger ned til gassene metan og karbondioksyd. Biometan kan for eksempel erstatte naturgass og andre fossile energikilder til oppvarming, drivstoff og produksjon av elektrisitet.


Biogassprosessen er fordelaktig både ved at den behandler organisk restprodukt reduserer karbonutslipp, produserer energi og mineraliserer næringsstoffer.


NIBIO har gjort beregninger som viser at 1 tonn substrat med 15 prosent fiskeslakt i blanding med husdyrgjødsel har et potensial på cirka 435 kWh. Videre beregninger viser at et typisk biogassanlegg, som kan ta imot cirka 5000 tonn fiskeavfall i året, vil kunne dekke energibehovet for 1613 leiligheter eller 726 eneboliger.


Her har Forskning.no skrevet om Linn Sollis doktorgradsforskning. Nibio.no har også skrevet om Sollis forskning på fiskeavfall i biogassproduksjon.


46 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle