Søk

Har bedriften din en oppgave for dyktige studenter fra UiS?


NES Young Professionals Board består av studenter fra UiS og nyutdannede unge med jobb i NES-medlemsbedrifter. (Foto: YPB))

Høstsemesteret har startet, og på UiS skal en rekke studenter i gang med å finne tema for sine bachelor- og masteroppgaver. Her ligger det muligheter for NES medlemsbedrifter.


UiS har en egen portal der bedrifter kan legge inn tema for aktuelle bachelor- og masteroppgaver. Studentene kan deretter søke på de oppgavene de finner interessante og relevante. Her finner du siden der bedriften din kan legge inn oppgaver.


Universitetet har også denne siden der bedrifter kan legge inn ledige stillinger som kan være aktuelle for studentene.


NES Young Professionals Board (YPB) ivrer for at studenter innen tekniske fag ved UiS skal få mer praktisk erfaring fra bedrift i løpet av studiene. Det å kjenne til hvordan det jobbes i bedrifter, både innen fornybar og innen olje- og gassindustrien, gir verdifull erfaring når studentene senere skal ut i jobb.


På sikt håper YPB at praksis i bedrift kan bli en poenggivende del av utdanningsløpet, men allerede finnes det andre muligheter for at studenter og lokale bedrifter kan dra nytte av hverandre.


En viktig del av studiene er bachelor- og masteroppgavene som studentene skal skrive, og mange av dem ønsker å skrive oppgaver for lokale bedrifter. Bedrifter kan få tilført ny kompetanse ved at studentene skriver om deres spesifikke problemstillinger og tema. Samtidig får studentene direkte erfaring fra bedrift og anledning til å fordype seg i høyaktuelle tema.


NES-bedrifter som har spørsmål om ordningen kan enten kontate Arbeidslivskontakt ved UiS eller sende en e-post til NES Young Professionals Board via ypb@energycluster.no


45 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle