Søk

– Godt rustet til å være med på det grønne skiftet

Innen 2026 er medlemsbedriften APPLY sin ambisjon at 40 % av selskapets omsetning kommer fra prosjekter innen bærekraftig og fornybar energiproduksjon.

Foto: Shutterstock / APPLY

– Vi er et selskap som er godt rustet til å være med på det grønne skiftet. For APPLY som et multidisiplint ingeniør- og industriselskap faller det naturlig å ta del i det markedet som nå vokser frem. Vi er også et selskap i Moreld-konsernet, og det er en klar sammenheng mellom deres og vår forretningsstrategi, sier Trond Idar Grytten, Vice President Front End & Green Solutions i APPLY.


APPLY leverer hovedsakelig studier, prosjekt, vedlikehold, modifikasjon og driftsstøtte til energinæringen. Selskapet har om lag 1200 ansatte, og er en del av industrikonsernet Moreld.

Trond Idar Grytten. Foto: APPLY

Tar veksten innenfor bærekraftig og fornybar energiproduksjon


40 % av APPLY’s omsetning skal være innen bærekraftig og fornybar energi i løpet av 2026.

– Vi vil beholde dagens omsetningsnivå fra olje- og gassrelatert virksomhet, for så å ta veksten i selskapet innenfor bærekraftig og fornybar energiproduksjon, sier Grytten.


Drev fram initiativ på flytende havvind


I 2019 satte APPLY i gang et initiativ med navn «APPLY to be» der de begynte å se på hvordan gjennomføre transformasjonen av selskapet inn mot nye områder.


– Så kom COVID-19, og vi bestemte oss for å benytte tiden til å effektivisere den daglige driften, utvide min enhet som nå heter Front End & Green Solutions, samt å posisjonere oss i nye markeder som ble identifisert som attraktive. Det resulterte blant annet i å ta lederskap og drive frem initiativet på flytende havvind i Moreld-gruppen. Nå er det skilt ut som et eget selskap i Moreld, under navnet Moreld Ocean Wind, sier Grytten.


Moreld kunngjorde i april etableringen av Moreld Ocean Wind og samarbeidet med havvind-selskapet Ocergy. Gjennom dette samarbeidet vil Moreld Ocean Wind være i posisjon til å tilby komplette EPCI-løsninger for flytende havvind.


Jobbe med omstillingen innen fire områder


Selskapet skal jobbe videre med omstillingen innenfor fire områder. Det første er innen tradisjonell olje og gass.


– Vi har vedlikeholdsavtaler på 13-14 plattformer i Nordsjøen for Equinor, Lundin og Vår Energi, og det er mye vi kan gjøre der. Vi fokuserer på gjenbruk ved å skifte ut deler i utstyr på plattformene i stedet for å kjøpe nytt, samt gjennomfører prosjekter for å forlenge plattformenes levetid, i stedet for å bygge nytt. Dette er en bærekraftig tilnærming. Det er også fokus på karbonavtrykk i innkjøp, og å utfordre underleverandører i prosjektgjennomføringen på å minimalisere utslipp, sier Grytten.


Det andre området APPLY har fokus på er å finne gode miljøløsninger på plattformer, som for eksempel CCS, redusere NOx, energieffektivisering og hente strøm fra land.

Statfjord B. Foto: Harald Pettersen / Equinor

– Statfjord B FLX Waste Heat Recovery er et eksempel på et energieffektiviserings-prosjekt hvor nye måter å tenke på, bruk av forbedret teknologi, samt jobbing i et integrert team med kunden fremmer de mest miljø- og kosteffektive løsningene, forklarer Grytten.


Prosjektet for oppgradering av eksossystemer er en del av en langsiktig rammeavtale for prosjekterings- og installasjonstjenester APPLY inngikk med Equinor i fjor for å sikre nødvendig driftskostnadsreduksjon for Statfjord-feltets gjenværende levetid.


Det tredje området går på bærekraftige løsninger i andre bransjer utenom olje og gass.


– Landbasert industri innen grønn hydrogenproduksjon, plastgjenvinning og alginatproduksjon kan være eksempler på dette. Vi er blant annet i ferd med å dra i gang et nytt initiativ innen hydrogenverdikjeden. Det er et område hvor vi vurderer å ta en posisjon, sier Grytten.


Og til slutt er det fjerde området som dekker det fornybare, som for eksempel vind, vann og sol.

– Her vil APPLY blant annet ta en større del i Moreld Ocean Winds fremtidige flytende vindprosjekter, legger han til.


Selskapet etter 2026

– Mer enn 40 % av omsetningen vil nok være innen fornybar energi etter 2026, og vi har ingen planer om å gi oss med det. Det er jo den retningen det går, sier Grytten.


Moreld-gruppens eierskap har hevet profilen til enkeltselskapene og fremmet en felles strategi om bærekraft, som er positivt.


– Vi ser også at det er mye komplementær kompetanse innen gruppen som muliggjør denne transformasjonen. Vi merket dette spesielt i forbindelse med havvindsatsingen hvor APPLY, Global Maritime, Vryhof og Origo Solutions samarbeidet og laget en felles forretningsmulighet. Strategien er at samtidig som nye forretningsområder blir drevet frem i Moreld-regi, så skal enkeltselskapene fortsette med sin egen virksomhet, legge sine egne strategier, og vinne sine egne kontrakter, utdyper Grytten.


Sterk multidisiplin kompetanse inn i klyngen

– Jeg mener at APPLY er et attraktivt selskap inn i klyngen siden vi har multidisplin kompetanse, er tilpasningsdyktig og har en riktig størrelse. Vi har kompetanse innen blant annet prosess, elektro og mekanisk, og kan hjelpe til med teknologikvalifisering og kommersialisering av produkter og prosjekt. Vi er teknologiuavhengig i veldig mange sektorer, mens på noen felt så velger vi å kjøpe oss inn i teknologi hvor bildet forandrer seg litt. Hovedtanken er at vi er en uavhengig aktør som kjenner til teknologien som finnes, og anvender den eller involverer oss der vi ser muligheter for å tilføre verdi. Som medlem i NES får vi også en mulighet til å følge med på hva som skjer, samt hva som kommer av ny teknologi og nye initiativ, avslutter Grytten.