Søk

Global Growth for Energy Tech i Houston 2022

Oppdatert: 18. mar.

Energiindustriens høye ambisjoner for å redusere karbonavtrykket gir store muligheter for norske offshoreleverandører. I programmet Global Growth skal Innovasjon Norge i Houston bidra til at deltakerne lykkes i verdens energihovedstad.


Houston - best kjent som verdens energihovedstad - tar sikte på seg å lede den globale energiovergangen til en mer effektiv og bærekraftig energiøkonomi. Dette favner både kravet om redusert karbonatrykk og imøtekommelse av veksten i den globale etterspørselen etter energi.


I programmet ‘Global Growth for Energy Tech til Houston’ skal Innovasjon Norge Houston bidra til at deltakerne blir kjent med markedsmulighetene verdens episenter for energi byr på, og samtidig introdusere deltagerselskap til utvalgte partnerne i regionen.


I løpet av de siste årene har mange norske teknologiselskap blitt introdusert til markedet gjennom deltagelse på Global Growth program i regi av Innovasjon Norge i Houston.


I samarbeid med næringsklyngene for norsk offshoreindustri, inviterer IN Houston igjen teknologiselskaper til å delta i Global Growth-programmet for det internasjonale energimarkedet i Houston. De ønsker å samle en gruppe ambisiøse bedrifter som tilbyr bærekraftige digitale løsninger, og som har klare mål om å eksportere teknologi og løsninger til offshore industrien i Houston og ‘beyond’.


Eksportprogrammet består av forberedende kurs hjemme og samlinger i Houston, der det legges opp til møter med sentrale aktører i den internasjonale energiindustrien.


Hvem bør være med


Bedrifter med digitale løsninger rettet mot offshore industrien i Houston og omkringliggende områder. Høyt ambisjonsnivå, eksportstrategi forankret i styret, tilstrekkelige finansielle og kapasitetsmessige muskler for satsingen samt ressurser og evne til å skalere er sentrale utvalgskriterier.


Hva du får


Målet med programmet er at bedriften din skal bli bedre i stand til å forstå muligheter, hindringer og utfordringer i markedet, noe som er avgjørende for å skalere gjennom eksport.


Programmet tar sikte på å bringe norsk kompetanse inn- og presentere nye løsninger og innovative ideer i markedet. Basert på identifiserte behov blant energiselskapene i regionen, vil vi gi en utvalgt gruppe norske bedrifter tilgang til unike arenaer for møter med sentrale aktører i markedet.


Gjennom deltakelse i Global Growth vil du få hjelp til å opprette dialog og med mulige kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter.


Søknadsfrist: 15. april 2022

Oppstart: Mai/juni 2022


Ved spørsmål, ta kontakt med Kari Anne Lien, Senior Rådgiver, Innovasjon Norge i Houston

kari.anne.lien@innovationnorway.no, +1 346 804 0143


Les mer og søk om deltakelse på ‘Global Growth for Energy Tech til Houston’ på Innovasjon Norges nettsider.


Deltakeravgift er 70.000 norske kroner per bedrift. Du kan søke om reisestøtte fra Forskningsrådet her.27 visninger0 kommentarer