Søk

Fra olje- og gassnasjonen til Energilandet

– Samhandling og samarbeid skal føre til innovasjon og nye energiløsninger, sa NES styreleder Tor Arnesen i sin innledning om klynger og klyngesamarbeid.


Panelet samlet til debatt. Fra venstre Leif Johan Sevland, Sebastian Bringsværd, Nils Røkke, Tor Arnesen, Klaus Mohn, Siri Kalvig og Jon Evang.

Tirsdag morgen gikk arrangementet «Fra olje- og gassnasjonen til Energilandet» av stabelen i Arendal gamle rådhus. Arrangørene var Næringsforeningen i Stavangerregionen, NES, Greater Stavanger, Nysnø Klimaivesteringer og Ui.


Leder Harald Minge i Næringsforeningen innledet med å spørre om vi klarer å bygge kraft og en superklynge for å få til den omstillingen som er nødvendig for å nå klimamålene.


Rektor Klaus Mohn fra UiS, Tor Arnesen fra NES, leder for Equinors Hywind-utvikling Sebastian Bringsværd, administrerende direktør Siri Kalvig i Nysnø Klimainvesteringer, kommunikasjonssjef i klimastiftelsen Zero Jon Evang, direktør Nils Røkke for bærekraft i SINTEF og ONS leder og NES-styremedlem Leif Johan Sevland var invitert til å holde hvert sitt innlegg med utgangspunkt i temaet.


Superklynger

Tor Arnesen tok til orde for etablering av superklynge og for et tettere samarbeid mellom energiklyngene som er etablert. Han pekte på Canada som et eksempel på en nasjon som har satset aktivt på etablering av en sterk nasjonal superklynge for nye energiløsninger.

Han hadde tro på at etablerte selskaper med bakgrunn fra olje- og gassindustrien vil være me på å sørge for at omstillingen til «Energilandet» skjer raskere enn den ellers ville gjort.


Styreleder Tor Arnesen i NES tok til orde for klyngesamarbeid og oppbygging av superklynger. Nils Røkke fra SINTEF til venstre og UIS-rektor Klaus Mohn til høyre.

20 år med havvind

UIS rektor Klaus Mohn uttrykte skepsis til at politikere eller andre skal peke på hva Norge skal satse på når olje-og gasseventyret nærmer seg slutten. Han har mer tro på at aktørene i markedet vil finne ut hva som er rett vei å gå, men avviste heller ikke at det kan være hensiktsmessig at politikerne legger til rette for nye industrier gjennom støtteordninger i en begrenset periode.


Sebastian Bringsværd fra Equinor fortalte om selskapets satsing på offshore vind og sa at selskapet i snart 20 år har jobbet med flytende havvind.

– Vi må innse at flytende vind aldri vil bli den nye olje og gass med hensyn til profitt, men det kan likevel bli god business, sa han.


Norske konkurransefortrinn

Siri Kalvig, administrerende direktør i Nysnø Klimainvesteringer og styremedlem i NES, trakk i sitt innlegg fram en rekke fordeler Norge har i forhold til å få til produksjon av ren energi.


Kompetansen innen norsk olje- og gassektor, en stor andel ren vannkraft, høy digital kompetanse, maritim ekspertise, havrommet og luftrommet ble trukket fram som norske konkurransefortrinn.


Jon Evang fra Klimastiftelsen ZERO var klar i sitt svar da Harald Minge spurte ham om omstillingen til nullutslipps-samfunnet går raskt nok.


– Vi har pekt ut tre områder som er sentrale for at vi skal nå klimamålene: ny teknologi, omlegging av industrien og fornybarinvesteringer i utviklingsland. Det korte svaret på ditt spørsmål er «nei». Dersom svaret hadde vært at det ikke var tisdnød, hadde vi ikke trengt å ha denne samlingen.


Norge sett fra Brussel

Nils Røkke fra SINTEF og styreleder for European Energy Research Alliance, Nils Røkke, understreket betydningen av flyt av energi mellom landene for å få til en overgang til fornybar. Satsinten på fornybar energi i EU er også en strategi for å gjøre unionen mindre avhengig av energiimport og dermed mindre sårbar.


– Norge ses gjerne på som «the fat cat», og EU er ikke interessert i å sende oss mer penger dersom de ikke må, sa Røkke og advarte dermed Norge mot å ta sin posisjon som storskala olje- og gasseksportør for gitt.


– Vi må ikke lene oss tilbake

– Det skjer en enorm endring i opinionen, ikke bare i Norge og Europa men i hele verden, sa administrerende direktør Leif Johan Sevland i ONS.

Han så et betydelig potensiale og stort marked innen fornybar energi, med utgangspunkt i den kompetansen som finnes i norsk olje- og gassindustri. Den teknologien og det samfunnsansvaret som norsk olje- og gassindustri har vist, mener han må brukes videre for å utvikle lavutslippsløsninger og nye industrisatsinger.


Leif Johan Sevland advarte mot å lene seg tilbake, slik skipsrederne i Arendal en gang gjorde. For behovet for omstilling innen energisektoren går ikke over, mente han.

I debatten trakk han fram Equinor som et godt eksempel:

– Equinor har utviklet seg fra olje- og gaselskap til energiselskap, og de har gjort en utrolig jobb og er veldig frampå. Olje- og gass kommer til å ha en viktig plass i omstillingen. Vi må unngå å snakke næringen ned, for vi må sikre at nye kloke hoder tar over når de som har bygget opp norsk olje- og gassindustri går av med pensjon, sa Sevland.


Han tok til orde for å vise djervhet i forhold til satsingen på ren energi.

– Da kan vi få det til. Men hvis vi lener oss tilbake og synes vi har vært flinke siden 60-tallet, da nytter det ikke. Vi må finne de store tingene vi vil satse på, oppfordret han.

204 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle