Søk

Film om forskningsrådets Petroleumsutlysninger

Det lyses nå ut 110 millioner kroner til Demo2000 og 75 mill. kroner til petroleumsforskning i Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN).

Forskningsrådet har laget en 18 minutter lang film med informasjon om årets næringsrettede utlysninger innen petroleum, som Demo2000 og Petromaks2 er en del av.


Filmen finner du her.


Nytt i år er at behandlingen av søknader vil skje puljevis. Søknader som sendes inn innen midten av mai, vil normalt få svar i slutten av juni. Søknader som sendes inn innen midten av august, vil normalt få svar i slutten av september, og søknader som sendes inn innen midten av oktober, vil normalt få svar senest i midten av desember. Søknader som sendes inn mellom midten av oktober og 15. desember, vil kunne få svar innen midten av februar 2021.


Forskningsrådet arrangerer også et webinar om Innovasjonsprosjekt for næringslivet onsdag 29. april klokken 10:00-12:00.


I løpet av webinaret vil du få en innføring i hva som kreves for å lage en god prosjektsøknad til innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN).


Kurset er ikke spesifikt rettet mot petroleumssektoren, men er generelt om IPN-prosjektsøknadsprosessen. Kurset blir ledet av erfarne saksbehandlere fra Forskningsrådet. Du vil få informasjon om hva som er nytt i år, og hva det betyr for deg og din bedrift at det ikke lengre er noen søknadsfrist. Det blir også anledning til å stille spørsmål.


Samme dag, 29. april kl. 12:00-13:00 arrangerer klyngene Norwegian Energy Solutions, Nordic Edge Smart City Cluster og Norwegian Tunnel Safety Cluster et webinar om IPN og ordningen Pilot-T, som er et samarbeid mellom Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge på oppdrag av Samferdselsdepartementet. Klikk her for å delta på det.


28 visninger0 kommentarer