Søk

Forsker på fornybar i studentboligene


Prosjektkoordinator Helleik Line Syse ved Future Energy Hub foran studentboligene som har både solcellepanel, vindturbin og solcelledrevet gressklipper. Her skal det forskes på fornybar energi og energikonsum.

Studentboligene i MyBox-huset ved UiS har fått vindturbin og solcellepaneler på tre sider. Nå skal det forskes på fornybar energi og energikonsum. Her kan du se UiS og Future Energy hub sin video om prosjektet.


– Ting er fortsatt litt i oppstartsfasen, sier prosjektkoordinator for Future Energy Hub ved UiS, Helleik L. Syse mens han viser fram det tekniske rommet like ved MyBox-huset.


Det tre etasjer høye MyBox-huset like ved UiS består av seks shippingcontainere som ble gjort om til fem studentboliger av to byggingeniører for sju år siden. Nylig har huset fått påmontert fire solcellepanel på vestveggen, fire på østveggen og åtte på taket.To kilowatt fra vindturbinen

Vindturbinen ved UiS er ni meter høy, lager lite støy og har kapasitet på 2kW.

En ni meter høy vindturbin er satt opp på gressplenen like ved huset. Turbinen står litt skjermet og har kapasitet på 2kW, omtrent tilsvarende en stekeovn eller panelovn. Vindturbinen er utformet slik at den utnytter vinden fra ulike retninger. Den roterer også sakte og gir mindre lyd.


– Selv i liten kuling hører du nesten ingen lyd fra turbinen. Det er viktig om en vil se på bruk av vindenergi i urbane strøk, sier Helleik L. Syse.


I det tekniske rommet som ligger like ved, er det batterier som lagrer energi fra solcellepanelene og et batteri som lagrer energi fra vindturbinen. Det ene batteriet, som er gitt av Lyse AS, er laget av gjenbrukte bilbatterier fra Nissan Leaf.


– Her er det målere som registrerer hvor mye energi som produseres fra vindturbinen og fra solcellepanelene, og hvor mye energi som brukes i leilighetene, forteller prosjektkoordinatoren og viser fram tavlene i det tekniske rommet.


Smarte målere registrerer energikonsum og energiproduksjon ved MyBox-huset.

Målerne er så «smarte» at de i detalj skal kunne registrere hvor mye av energiforbruket som går til oppvarming, hvor mye som går til belysning etc.


Ennå er prosjektet til Future Energy Hub i startfasen, for vindturbinen og panelene kom på plass for en måneds tid siden, men nå ligger alt godt til rette for forskning i tiden fremover.
Doktorgradsstudier

Det er allerede to doktorgradsstipendiater som skal forske med utgangspunkt i huset. Den ene av dem forsker på vindenergi, mens den andre doktorgradsstipendiaten forsker på solenergi.


Urban vind er det ene temaet, som blant annet handler om å finne ut hvordan vinden oppfører seg og endrer retning og størrelse i forhold til bebyggelsen. Resultatene av forskningen vil senere kunne brukes i forhold til å vurdere «fotgjengerkomfort», hvordan utbygging vil påvirke vind på bakkenivå der folk ferdes, og hvor i urbane miljø det er mest hensiktsmessig å plassere vindturbiner.


Den andre doktorgradsstipendiaten skal blant annet forske på byggintegrerte solceller og hvordan en kan utnytte refleksjon fra nabobygg til å maksimere energiproduksjonen fra solcellepaneler på bygg.


– Her er det satt opp solcellepanel både på taket, på vestveggen og på østveggen. På den måten utnyttes solen til energiproduksjon både morgen, midt på dagen og om kvelden. Det på taket produserer mest midt på dagen, mens panelene på de to husveggene produserer energi på de tidene av døgnet der energiforbruket ofte er høyest fordi folk er hjemme fra jobb og skole, forteller Helleik Line Syse.


– Å spare er smartest

Solcellepanelene og vindturbinen kan nå til sammmen levere mellom 10 og 15 prosent av det totale energibehovet ti de fem leilighetene i SmartBox-huset. I tillegg har huset sin egen robotgressklipper som er drevet av solcellepaneler på «gressklippergarasjen».


Helleik Line Syse i boligenes tekniske rom. Her er det blant annet batterier for lagring av strøm fra solcellepanelene og vindturbinen. Batteriet til høyre er laget av gjenbrukte bilbatterier fra Nissan Leaf.

– Hadde studentboligene vært bygget etter moderne passivhusstandard, kunne turbinen og solcellepanelene dekket 60 prosent av energibehovet. Det viser kanskje at isolasjon og effektive varmepumper, det å redusere energiforbruket, er det smarteste vi kan gjøre, sier Helleik Line Syse.


Interessert i partnerskap

I august blir det offisiell åpning av Future Energy Hub sitt forskningssenter for sol- og vind. Senteret er allerede en pilot som en del av et større EU-forskningsprosjekt som Lyse AS deltar i. Prosjektkoordinatoren ved UiS vil gjerne få til partnerskap med flere.


– Vi er også interessert i å inngå partnerskap med industrien. I bygget er det et veldig ineffektivt varmesystem, så kanskje det hadde vært mulig å få til et prosjekt som for eksempel går på geotermisk varme? sier han og er åpen for innspill fra NES sine medlemmer.


Her kan du ser UiS og Future Energy Hub sin video om prosjektet:
95 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle