Søk

Finansieringsworkshop

Oppdatert: 6. mai 2019

Tema var finansieringsmuligheter for gründere og tidligfaseselskap. «Hvordan se skogen for bare trær» var tittel på Hilde Uppstads presentasjon. Hun er prosjektleder for VRI (virkemidler for regional innovasjon) Rogaland. I regi av Rogaland fylkeskommune har VRI som hovedmål å få bedrifter som ikke har forsket tidligere, til å gå i gang med forskning i samarbeid med forskningsmiljøene. VRI tilbyr blant annet hjelp i form av kompetansemeglere som veileder og støtter bedrifter som tar imot studenter.


EU-midler gjennom Horizon 2020

Paul Vigmostad er en av kompetansemeglerne i VRI. Han har spesialkompetanse på søknader om EU midler som Horizon 2020. Slike prosjekter omfatter flere partnere inkluderte akademia og internasjonale samarbeidspartnere. En søknad om EU midler krever grundig forarbeid.


Anne Cathrin Østebø fra Validé bidro med å fortelle hva selskapet kan gjøre for gründerbedrifter, særlig i forhold til forretningsutvikling. - Validé har mye å bidra med, særlig i den innledende fasen, når du har en idé og ikke helt vet hva du skal gjøre, sa hun.


Gründere og tidligfasestøtte

Både Sparebank1 SR-Bank og DNB deltok på workshopen for å orientere om hva bankene har å tilby gründere og tidligfaseselskap.


Lene Skjæveland Bø fra SR-Bank presenterte bankens gründerhub og hvilke muligheter banken tilbyr på denne arenaen. Med sin ekspertise på oppstarts- og vekstmarkedene lokalt, ga Thomas Våland en orientering om bankens vekstlån og muligheter for å finansiere tidligfaseselskap. I tillegg fikk gründerbedriftene CealTech og Fishbones presentere seg og sin teknologi for andre medlemmer i klyngen. Det samme fikk Egil Vigdel fra klyngebedriften Agri-e. Vigdel fortalte om selskapets finansieringsløp fra 0 til 25 millioner kroner, og planene videre.


Stolt klimaprofitør

– Jeg kan med stolthet kalle meg en klimaprofitør, sier Siri Kalvig, administrerende direktør i Nysnø Klimainvesteringer. Kalvig holdt et innlegg om Nysnø sitt investeringsmandat og engasjement i klyngen. – Vi er på veien mot et nullutslipp-samfunn, og det blir dyrt.


– Omregnet blir det cirka 25 oljefond, sa Kalvig og la til at hun med stolthet kan kalle seg en klimaprofitør.


Nysnø er den norske stats fond for klimainvesteringer. Fondet skal investere i selskap der det er minst 50 prosent privat eierskap, og målet er at investeringene skal være lønnsomme. Overskudd fra de langsiktige klimainvesteringene skal investeres videre i selskap som kan være med på å akselerere det grønne skiftet gjennom teknologiutvikling og klimavennlig virksomhet.Anne Cathrin Østebø - CEO Validé, forklarte hva de kan tilby gründere og tidligfase selskap.

Egil Vigdel CEO Agri-e, presenterte selskapets løp fra 0 til 25 millioner i kapital.

Siri Kalvig, CEO Nysnø Klimainvesteringer.

Deltagerne brukte pausene til god dialog.

35 visninger0 kommentarer