Søk

Fiberoptikk kan brukes til overvåkning av CO2-lagre

Et prosjekt i regi av NORCE har konkludert med at bruk av fiberoptiske kabler til overvåkning av CO2-lagre kan bli en kostnadseffektiv løsning.

I forskningsprosjektet er det fokusert på hvordan ny fiberoptisk teknologi kan brukes til å overvåke CO2 som injiseres og mulige endringer i brønn, reservoar og overliggende sedimenter. (Illustrasjon: NORCE)

Det er Forskningsrådet som skriver om NORCE-prosjektet på nettsidene for CLIMIT-programmet. Prosjektet, som har vært ledet av Kirsti Midttømme, viser at fiberoptiske kabler kan brukes til overvåkning av CO2-lagre.


Teknologien som kan benyttes heter distribuert akustisk sensing (DAS), og konseptet baseres på at den fiberoptiske kabelen kan måle små rystelser og endringer under bakken. Ved at selve kabelen gjør de nødvendige registreringene, kan en trolig droppe mer kostbart måleutstyr som brukes i dag.


– Utviklingen av teknologien er i en tidlig fase, men vårt prosjekt viser at det er stort potensial for en fremtidig kostnadseffektiv monitoreringsteknologi, sier Midttømme i Forskningsrådets artikkel.


Tester i laboratorier ved NTNU viser at utstyret gir gode og nøyaktige målinger som er i samsvar med mer konvensjonelt måleutstyr som geofoner og hydrofoner.


Forskningen i prosjektet har fokusert på hvordan den nye fiberoptiske teknologien kan anvendes til å overvåke både CO2-en som injiseres og mulige endringer i brønn, reservoar og overliggende sedimenter. Målingene har blitt utført med en 50 km lang fiberkabel, og resultatene viser at det faktisk er mulig å detekter signaler på en distanse over 50 km.


Partnere i prosjektet, som har tittelen DemoDAS - Distributet seismic monitoring for geological carbon sequestation, har vært NORCE, NORSAR, NTNU, Equinor, OCTIO, Institute Technology of Bandung (Indonesia), CaMi (Canada).


I Forskningsrådets prosjektbank kan du lese mer om prosjektet.

82 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle