Søk

Fellesutlysning med Brasil for forskning og teknologiutvikling i næringslivet

Oppdatert: 13. apr. 2021

Forskningsrådet lyser ut inntil 15 millioner kroner i forsknings- og utviklingsstøtte (FoU) til prosjekter i næringslivet. Midlene skal stimulere norske bedrifter til å samarbeide med brasilianske bedrifter om å løse kunnskaps- og teknologibehov innenfor offshore petroleumsvirksomhet. Søknadsfrist er 12. mai.

Foto: Pixabay/ C. Morrison

Midlene fra Forskningsrådet skal kun dekke deler av kostnadene hos de norske deltagerne i prosjektene. De brasilianske deltagerne vil få dekket en andel av sine kostnader av det brasilianske forsknings- og teknologirådet Finep.


Les mer om utlysningen her

Hvem kan søke? Bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge, kan søke. Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter, kan også stå som søker. Søkerbedriften vil være prosjektansvarlig ved kontraktsinngåelse med Forskningsrådet. Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke være søker.


Hvem kan delta i prosjektet? Prosjektansvarlig må være en bedrift eller et offentlig foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter og som er registrert i det norske foretaksregisteret. Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover Forskningsrådets støtte) og andre nødvendige tiltak for å utnytte prosjektresultatene til innovasjon i egen virksomhet.53 visninger0 kommentarer