Søk

Få praktiske råd om kontantstøtte og garantiordningen for banklån

PwC og DNB Stavanger inviterer torsdag 16. april til et webinar med praktiske råd for kontantstøtteordningen og tips til hvordan man best kan bygge kvalitet inn i en eventuell lånesøknad under garantiordningen.


Koronakrisen, oljeprisfallet og svekkelsen av den norske kronen gir store utfordringer for næringslivet i vår region.


DNB og PwC inviterer til et webinar der de tar for seg to av de viktigste tiltakene regjeringen har implementert: Kontantstøtteordningen (kompensasjon for svikt i omsetning) og garantiordningen for banklån. Tid og sted: Torsdag 14. april kl. 14:00-15:00 via Google Meet


Program: 1. Kontantstøtteordningen (PwC v/ Per Christian Ask) 2. Lånegarantiordningen og lånesøknadsprosessen (DNB v/Gry Berit Lundal) 3. Likviditetsstyring og -prognose (PwC v/Daniel Rennemo)


Meld deg på webinaret her.


Ved påmelding aksepteres at liste over påmeldte kan deles med DNB.

23 visninger0 kommentarer