Søk

EU-støtteordning til innovasjons-medarbeider

SME Innovation Associate-ordningen til EU gir små og mellomstore bedrifter muligheten til å ansette en post-doktor forskningsmedarbeider fra et annet land i 12 måneder.

Støtteordningen finansierer 100 prosent av lønnen til en «innovation associate» i ett år, slik at en start-up, liten eller mellomstor bedrift kan få tilgang til ny kunnskap.


EU sin definisjon av en SME er en liten eller mellomstorbedrift med opptil 250 ansatte og med turnover på mindre enn 50 millioner Euro. Ordningen er beregnet på små og mellomstore bedrifter som ønsker å utforske potensialet i en innovativ idé og gjøre den om til et innovasjonsprogram, og som har behov for kompetanse utenfra.


Ordningen med «innovation associates» ble først startet opp i 2016-2017. Nå lyser EU ut en ny søknadsrunde med frist 15. januar 2020. I denne runden vil anslagsvis 80-100 søkere få innvilget midler til å dekke ett års lønn for innovasjons-medarbeider fra et annet land.


Les mer om støtteordningen her. Link til søknadsskjemaet og fullstendig utlysning finner du ved å følge denne linken.

15 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle