Søk

ETN signerer samarbeidsavtale med 7 klynger i Esbjerg

Oppdatert: 10. okt.

05.10.2022: Energy Transition Norway signerer en internasjonal samarbeidsavtale med 7 energiklynger i Esbjerg. Samarbeidet skal sikre mer EU-midler til felles innovasjons-prosjekter som skal gjøre Nordsjøbassenget om til Europas grønne kraftstasjon.

Nr. 2 fra venstre: Maria Varteressian (AP), Tor Arnesen, Tom Kalsås (AP), Marianne Gudmundson Chesak (AP) Espen Barth Eide (AP), Egil Aanestad, Siri Kalvig, Ståle Tungesvik og Leif Johan Sevland
Fra venstre Hans-Dieter Sohn (WAB), Jan Rispens (Renewables Energies Hamburg), Glenda Napier (Energy Cluster Denmark) Frederik Loeckx. (Fux50) og Egil Aanestad (Energy Transition Norway). Foto: @JohasFotografi

I mai 2022 skrev Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia under på Esbjerg-erklæringen om å bygge minimum 65 gigawatt innen 2030 og 150 gigawatt havvind i Nordsjøen innen 2050 for å sikre EUs klimanøytralitet og energisikkerhet.


I går ble en konkret samarbeidsavtale signert under den årlige Energy Innovation Matchmaking konferansen i Esbjerg.


Det er Energy Transition Norway (Norge), Flux50 (Belgia), Renewable Energy Hamburg (Tyskland), Northern Netherlands Off-shore Wind (Nederland), The Network for Wind Energy WAB (Tyskland), Blauwe Cluster (Belgia), New Energy Coalition (Nederland) og Energy Cluster Denmark (Danmark) som signerer den nye samarbeidsavtalen.


Klyngene vil jobbe for økt samarbeid mellom sine respektive medlemmer for å løse behovene for samarbeidende innovasjonsaktiviteter i Nordsjøen, og for realisere det enorme markeds- og vekstpotensialet for Nordsjøen som grønt kraftverk for Europa.


De skal identifisere felles innovasjonsutfordringer, muligheter for sektorkoblinger og utforsking av felles finansieringsmuligheter i forhold å samarbeide om å gjøre Nordsjøen til et nytt, grønt kraftverk for Europa.


Fokus vil også være på hvordan samarbeidet mellom klynger kan akselerere det grønne skiftet ved å utvikle og kommersialisere nye grønne energiløsninger, et tema den norske energiomstillingsklyngen har vært opptatt av i sommer.


Nordsjøen har allerede vært et kraftverk med enorme ressurser av olje og gass i lang tid. Nå skal vi utnytte eksisterende kompetanse og infrastruktur til å produsere energi også fra bærekraftige ressurser, som vind, bølger og kanskje også geotermisk, sa daglig leder i Energy Transition Norway, Egil Aanestad i forbindelse med signeringen.


Den store suksessen i olje- og gassindustrien er et resultat av tett og godt samarbeid og kunnskapsutveksling mellom nordsjølandene. Den komplementære kompetansen vi har utviklet i disse årene skal vi trekke veksler på når vi nå skal gjøre Nordsjøen til et grønt kraftverk.


Avtalen, og de forretningsmessige mulighetene den innebærer for Energy Transition Norways medlemsbedrifter, vil være et viktig fokusområde for energiomstillingsklyngen fremover.


Samarbeidsavtalen ble signert av åtte energiklynger under den årlige Energy Innovation Matchmaking konferansen i Esbjerg. Foto: Helene Urth, Energy Cluster Denmark.