Søk

Enova-støtte til ny teknologi for ammoniakkproduksjon med karbonfangst i Finnmark

Produksjonsanlegget “Barents Blue Ammonia Plant” får status som IPCEI Hydrogen prosjekt. Enova støtter prosjektet med inntil 482 millioner kroner.

Illustrasjon: Horisont Energi

- Barents Blue vil kunne bli et flaggskip-prosjekt som har stor betydning for Norge og Europa. Prosjektet skal demonstrere at ny energieffektiv teknologi for ammoniakkproduksjon med tilhørende karbonfangst kan gjøre lavutslipps-ammoniakk konkurransedyktig, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad i en pressemelding.


Med i IPCEI Hydrogen


Det er Horisont Energi, Equinor og Vår Energi som gjennom et planlagt fellesforetak vil bygge det første storskala industrielle lavutslipps-ammoniakkproduksjonsanlegget i Europa. Dette er såkalt blå ammoniakk som er produsert fra naturgass, men med CO₂-håndtering


Prosjektet er ett av de to første norske prosjekt som får status som IPCEI Hydrogen prosjekt. Det vil demonstrere nye teknologier tilpasset storskala lavutslipps-ammoniakkproduksjon, samt gi kunnskap om sikkerhet og drift av et slikt anlegg.


Banebrytende prosjekt


Barents Blue skal benytte nye teknologier som er optimalisert for en energieffektiv ammoniakkproduksjon med karbonfangst.


- Kjerneteknologiene er ikke tidligere brukt i industriell skala for ammoniakkproduksjon, og vil i seg selv være banebrytende. Dette er særlig med tanke på den reduserte energibruken i konseptet samt den høye karbonfangstraten, sier Nakstad.


Gjør lavutslipps-ammoniakk tilgjengelig


Den globale ammoniakkproduksjonen var på 187 millioner tonn i 2019. Om lag 95 prosent av verdens ammoniakk produseres fra fossilt drivstoff uten karbonfangst, også omtalt som grå ammoniakk. Dette resulterer i store karbonutslipp. Barents Blue vil gjøre ammoniakk produsert med svært lave utslipp kommersielt tilgjengelig som drivstoff til maritim sektor eller råvare i prosessindustrien,


IPCEI Hydrogen


Målsettingen bak IPCEI hydrogen er å bidra til at Europa tar teknologisk lederskap innen hydrogen, å la europeiske selskaper ta ledelsen på de fremvoksende markedene for hydrogen, og å bygge et europeisk rammeverk for fremveksten av hydrogen-verdikjeder. Norge sluttet seg til IPCEI Hydrogen i desember 2020 og Enova forvalter den norske deltakelsen.


Enovas støtte til “Barents Blue Ammonia Plant” må godkjennes av ESA.


Fakta om prosjektet:

  • Reformeringskapasiteten er på 190 000 tonn hydrogen per år, som deretter blir brukt til å produsere 1 million tonn ammoniakk per år.

  • Den forventede karbonfangstraten er på over 99 prosent. Det tilsvarer 1,98 millioner tonn CO2 per år ved full produksjon.

  • CO2 skal transporteres til fellesforetakets fremtidige karbonlager Polaris for deponering. Polaris blir utviklet og etablert i parallell med Barents Blue.