Søk

Enova har gitt 87 millioner til 10 landstrømprosjekter

Eigersund Næring og Havn KF og Sandnes Havn er to av støttemottakerne som får millionbeløp til landstrøm for å redusere klimagassutslipp fra skip ved kai.

De siste årene har Enova til sammen innvilget nesten 580 millioner kroner til ca 90 landstrømprosjekter. (Illustrasjon: enova.no)

Enova har tildelt Eigersund Næring og Havn KF 6.552.552 millioner kroner til landstrøm ved Kaupanes, mens Sandnes havn KF får 3.041.000 kroner til landstrøm i Sandnes havn.


Enova har nylig innvilget støtte til ti nye prosjekter som kutter klimagassutslipp ved kai. De ti støttemottakerne er Plug AS, Eramet Norway AS, Borg Havn IKS, Oslo Havn KF, Eigersund Næring og Havn KF, Halden kommune, Flora Hamn KF, Molde og Romsdal Havn IKS, Flora Hamn KF og Sandnes Havn KF.


Plug AS er tildelt det største støttebeløpet på 26 millioner kroner for å tilrettelegge for landstrøm ved cruisekaiene Prestebrygga og Storneskaia i Ålesund.


Eramet Norway AS har fått 13.339.500 kroner som skal brukes på landstrøm ved industriselskapets anlegg i Porsgrunn, Sauda, Kvinesdal og Tyssedal. Oslo Havn har fått litt over 9 millioner kroner til landstrøm ved Nordre Sjursøykai. De andre seks prosjektene har fått mellom 6,2 og 4,5 millioner kroner i støtte hver.


– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og for maritim næring er landstrøm et viktig steg i retning av utslippsfri sjøtransport, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i en artikkel på Enovas hjemmesider.


Utreder videre satsing

Dette var Enovas sjuende konkurranse med støtte til utbygging av landstrømanlegg i norske havner, og den siste i sin form. Til sammen har Enova innvilget nesten 580 millioner kroner i støtte til rundt 09 landstrømprosjekter langs hele kysten.


Nå vurderer Enova ulike alternativ for en videre satsing. Blant annet gjennomfører de nå sammen med NVE og Kystverket en utredning som ser på det langsiktige behovet for infrastruktur i havner, samt hvilke markedsmessige forhold som må på plass.


– Vi tar sikte på å lansere et nytt støttetilbud til etablering av land- og ladestrøm tidlig neste år. Frem til da vil vi fokusere på å bygge opp etterspørselen gjennom å bidra til at flere skip bygges eller ombygges med mulighet for å ta imot strøm fra land, sier Enova-sjefen.


47 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle