Søk

Enova gir 2,3 milliarder kroner i støtte til Hywind Tampen

Enova har i dag gitt tilsagn om støtte på 2,3 milliarder kroner til det som blir verdens største flytende havvindpark. Støttebeløpet til Equinors prosjekt er det største fra Enova noensinne.


Havvindparken Hywind Tampen skal bidra til å forsyne oljefeltene Gullfaks og Snorre med fornybar kraft. (Illustration: Equinor)

– Både Norge og verden vil trenge mer fornybar kraft i den store omstillingen vi skal gjennom. Flytende havvind kan bli en enorm energiressurs om vi lykkes i å redusere kostnadene slik at flytende vind på sikt blir konkurransedyktig med andre energikilder. Da trenger vi prosjekter som Hywind Tampen, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova om vedtaket.


Havvindparken, som skal bidra til å forsyne Gullfaks og Snorre med fornybar kraft, vil bestå av i alt 11 flytende vindturbiner som hver er på 8MW. Turbinene skal årlig produsere 384 GWh med fornybar kraft, som skal erstatte omtrent en tredel av gassen plattformene bruker i dag. Prosjektet vil redusere CO2-utslippene med cirka 200.000 tonn hvert år plattformene er i drift.


I en pressemelding understreker Enova at støtten for dem først og fremst er et tilsagn om å bringe flytende havvind et steg nærmere kommersialisering, i tillegg til at det har positive ringvirkninger både for den globale klimautfordringen og norsk næringsliv i lang tid fremover. På egne nettsider har Enova publisert en egen sak der de forklarer hvorfor de støtter det store havvindprosjektet. Saken kan du lese her.


Selv om Enova nå gir et tilsagn på 2 329 800 000 kroner til prosjektet, gjenstår det fortsatt noen portpasseringer før prosjektet blir realisert. Equinor og partnerne må ta en endelig investeringsbeslutning og EFTAs overvåkningsorgan ESA må godkjenne tilsagnet. Siden prosjektet er knyttet til oljeproduksjon, er prosjektet også avhengig av at en såkalt PUD (plan for utvikling og drift) blir godkjent av Olje- og energidepartementet. Går alt etter planen skal vindparken være i drift i løpet av 2022.


En endelig investeringsbeslutning for Hywind Tampen skal tas i løpet av høsten, sier konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor, Pål Eitrheim, i pressemeldingen. Han sier også at Equinor med støtten fra Enova har tatt et viktig steg videre for å kunne realisere prosjektet. Equinor har også publisert en sak om Enova-støtten til Hywind Tampen på sin nettside.

8 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle