Søk

Elkraftteknikk - en viktig brikke i den grønne omstillingen

Mye av omstillingen som skjer i energisektoren er innenfor medlemsbedriften vår Unitech Power Systems sin kjernevirksomhet – elkraftteknikk.

I Hywind Tampen-prosjektet har Unitech Power Systems utført systemdesign og analyser for tilknytning av vindturbiner til Snorre og Gullfaks-feltene. (Illustrasjon: Hywind Tampen flytende vindpark, Equinor)

– Nye energiløsninger skal omformes til elektrisk energi. Dette er høyaktuelt for oss som er et spisset konsulentselskap som jobber med elektriske kraftsystemer. Vi har lang erfaring med maritime elektriske anlegg og kabelteknologi som er kompetanse som passer godt innen eksempelvis havvind. Vi følger med på endringene som skjer i markedet. Havvind er et av de områdene hvor vi prøver å øke vår markedsandel, sier Inge Bent Kindem, daglig leder i Unitech Power Systems.


Unitech Power Systems leverer tjenester som design, analyse og revisjon av elektriske systemer, samt overvåkning og spesialisttjenester innen elektro- og energiteknikk. Selskapet har over 35 års erfaring fra prosjekter i Norge og internasjonalt, og de viktigste markedene er i olje- og gass-, industri- og energisektorene. Unitech Power Systems har 35 spesialister som jobber ved kontorene i Stavanger, Oslo og Fredrikstad.


De rette forutsetningene på plass


– Hva gjør dere i selskapet for å være med på den grønne omstillingen?


– Vi sørger for at vi har de rette forutsetningene på plass, det vil si kompetansen, regneverktøyene og forståelsen av hvordan elektriske system fungerer. Våre oppdragsgivere, som hovedsakelig har vært eiere og operatører av olje- og gassanlegg til havs og på land, er med å drive frem den grønne omstillingen. De kommer med spørsmålene og behovene. Vi har flinke folk som klarer å omstille det til praktiske løsninger, sier Kindem.

Inge Bent Kindem, daglig leder i Unitech Power Systems, utenfor kontoret i Jåttåvågen i Stavanger.

Unitech Power Systems har gjennom mange år utført ulike studier og analyser for de fleste strøm fra land-prosjekter på sokkelen, og har gode forutsetninger for å jobbe med prosjekter offshore.


– Vi har vært med i mange prosjekter knyttet til installasjoner til havs og industrianlegg på land som har en tydelig miljøprofil. Altså hvor anleggene gjøres mer energieffektive ved å finne andre løsninger som reduserer både energiforbruk og utslipp, eksempelvis strøm fra land, erstatning av gassturbiner etc. Omtrent 60 % av omsetningen vår er fra utslippsreduserende prosjekter. Fordelen med dette er at vi kan bidra til å nå klimamålene, samtidig som det er veldig interessante prosjekter rent faglig, forklarer han.


Mer komplekse elektriske system i fremtiden


– Hvilket selskap er dere om 20 år?

– Det er et godt spørsmål. I det grønne skiftet er det veldig mange forskjellige energiformer som skal omformes til elektrisk kraft. Vi setter komponenter inn i system og gjør analyser på elektriske systemer. I fremtiden vil disse elektriske systemene bli enda mer komplekse, og det vil være behov for å gjøre analyser og sikre at alt spiller riktig sammen. I dette landskapet tror vi tror at kompetansen vår vil være veldig attraktiv, sier Kindem.


Være en del av løsningen


– Hva betyr medlemskapet i NES-klyngen?


– Når vi ble medlem i klyngen var det fokus på å bruke erfaringen og kompetansen som er bygd opp i oljeindustrien som en brekkstang for å utvikle nye energiløsninger. Det var vårt utgangspunkt. Vi er med for å være synlige, og kunne bidra med vår kompetanse dersom det dukker opp et klyngeprosjekt hvor vi kan være en del av løsningen. Det kan også gå andre veien, at vi ser et prosjekt som burde vært tatt inn i klyngen. Nettverksverksbygging er viktig for å skape nye forretningsmuligheter, avslutter Kindem.

414 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle