Søk

Dropper rammeplan for vindkraft på land

Regjeringen har fått massiv kritikk av forslaget til nasjonal rammeplan for vindkraft. Nå legger de bort hele rammeplanforslaget der 13 områder var utpekt som særlig egnet for vindkraftutbygging.

Regjeringen skrinlegger forslaget til nasjonal ramme for vindkraft etter store protester, blant annet fra 49 kommuner som er negative til vindkraftutbygging. (Illustrasjonsfoto)

Regjeringen har nå kommet frem til at den ikke vil gjennomføre forslaget til nasjonal ramme for vindkraft med de 13 områdene som er vurdert som særlig egnet for etablering av vindkraftproduksjon.


Det var 1. april i år la Norges vassdrags- og energidirektorat fram sitt forslag til nasjonal rammeplan for vindkraft på land. Forslaget til rammeplan var utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet og pekte ut 13 områder som NVE mente kunne egne seg for vindkraftutbygging på det norske fastlandet.


Da høringsfristen gikk ut 1. oktober hadde det kommet inn mer enn 5000 innspill. Blant annet hadde det kommet inn svar fra 56 kommuner, og 49 av dem sa klart fra at de ikke ønsket etablering av vindkraft-anlegg.


Statsminister Erna Solberg sier til NRK at rammeplanen skulle være et konfliktdempende tiltak, men at tilbakemeldingene viser at planen ikke har vært konfliktdempende. Derfor har regjeringen bestemt at de ikke skal ha noen nasjonal ramme for vindkraft fremover. Les mer om beslutningen på regjeringens nettsider.


Alle konsesjonssøknader som ligger til behandling hos NVE har vært på vent så lenge nasjonal ramme for vindkraft har vært på høring. Regjeringen vil gå gjennom konsesjonsprosessen for vindkraft med sikte på å forbedre og stramme inn dagens praksis


De søknadene om vindkraftutbygging som nå er til behandling, må avvente avklaringer på endringer i konsesjonssystemet før behandlingen gjenopptas.

11 visninger0 kommentarer